Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Je kreeg eindelijk de punten voor de zorgtoeslag. En nu?

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie financieel met de tags , , ,

We horen en zien dat er heel wat toekenningen in de bus vallen voor de zorgtoeslag. Het gaat (eindelijk) vooruit. En daar zijn we blij om. Tegelijk krijgen we heel wat vragen binnen van ouders die niet goed weten waar ze bijkomend recht op hebben.

We lijsten de voordelen even voor jullie op. Deze voordelen krijg je automatisch:

AUTOMATISCH:

Belastingvrije som inzake personenbelasting

Als je kind minimum vier punten scoort in pijler 1 (onafhankelijk van het aantal punten in het totaal), dan heb je recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som. Dat betekent dat een groter deel van je inkomen niet belast wordt en dat je dus minder belastingen dient te betalen. Jouw kind met een handicap telt dubbel mee. Een gehandicapt kind telt voor 2 kinderen. Als je dus 2 kinderen hebt waarvan 1 met een handicap, dan heb je in principe in het totaal 3 kinderen. Je vindt de tabel met de bedragen voor de belastingvermindering hier.

Onroerende voorheffing

Zodra je kind 6 punten heeft in de 3 pijlers samen of 4 punten heeft in pijler 1 krijg je een

vermindering op de onroerende voorheffing. De vermindering onroerende voorheffing is een vermindering die je krijgt als huurder of huiseigenaar in het Vlaamse Gewest. De vermindering is een forfaitair bedrag. Je kan makkelijk uitrekenen hoeveel de vermindering bedraagt via de simulatie van de Vlaamse Belastingdienst.

Maak zelf de simulatie.

Als huurder (of verhuurder) vraag je de vermindering één keer aan. Nadien wordt de vermindering automatisch toegekend. Ook als je als huurder verhuist naar een andere in Vlaanderen gelegen huurwoning wordt de vermindering automatisch toegekend, als er nog steeds aan alle voorwaarden is voldaan is. Hiervoor kijkt men naar de situatie op 1 januari van het aanslagjaar.

Als je als huurder je aanvraag doet, breng je het best de eigenaar op de hoogte.

De vermindering moet worden aangevraagd met het aanvraagformulier voor huurders, voor 1 mei van het aanslagjaar en verstuurd worden

 • via het contactformulier op de website van de Vlaamse belastingdienst of
 • via brief of fax aan de Vlaamse belastingdienst in Aalst Vaartstraat 16 |9300 Aalst

Er moeten geen attesten meegestuurd worden. De Vlaamse belastingdienst ontvangt deze attesten rechtstreeks van de bevoegde diensten.

Ook huurders die de voorbije jaren huurder waren, zelfs op een ander adres, kunnen nog tot 5 jaar terug de vermindering voor huurders aanvragen via een bezwaar. 

Zowel de huurder als de verhuurder ontvangt na de aanvraag (éénmalig) een brief als de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders wordt toegekend. Deze brief wordt samen met het aanslagbiljet verstuurd.

Vervolgens krijgt de huurder jaarlijks een brief als de eigenaar de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders heeft ontvangen. De eigenaar ziet deze vermindering op zijn aanslagbiljet van de onroerende voorheffing staan.

De eigenaar moet het bedrag van de vermindering jaarlijks aftrekken van de huurprijs of doorstorten aan de huurder.

Sociaal tarief

Als je kind minimum 4 punten scoort in pijler 1 dan heb je recht op het sociaal tarief.

Het sociaal tarief is een gunstig tarief voor elektriciteit, aardgas of warmte. Het tarief is voor iedereen gelijk ongeacht de energieleverancier of de netbeheerder. Het tarief wordt vier keer per jaar berekend door de federale regulator voor energie, de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG). De CREG publiceert ieder trimester de tarieven.

DE ONDERSTEUNINGSTOESLAG

Zodra je kind minimum 12 punten scoort bij de inschaling van de zorgtoeslag, heb je automatisch ook recht op de ondersteuningstoeslag (het vroegere BOB budget). Dit budget wordt uitbetaald door je uitbetaler Groeipakket. Er zijn vijf Vlaamse uitbetalers van het Groeipakket: de publieke uitbetaler FONS en de private uitbetalers Infino, KidsLife Vlaanderen, MyFamily en Parentia.

De ondersteuningstoeslag bedraagt sinds 1 januari 324.73 euro per maand en wordt uitbetaald door je zorgkas. Met dit budget kan je extra ondersteuning voor je kind organiseren. Let wel! Als je kind een persoonlijk assistentiebudget (PAB) heeft of als je kind gebruik maakt van nRTH (niet-rechtstreeks toegankelijke hulp) dan krijg je de ondersteuningstoeslag niet. Meer info over de ondersteuningstoeslag lees je hier.

De verhoogde tegemoetkoming

Je krijgt de verhoogde tegemoetkoming als je kind minstens 4 punten scoort op de eerste pijler van de medisch-sociale schaal. Als je voor je kind een verhoogde tegemoetkoming krijgt, dan betekent dat dat consultaties bij een arts, kine, logo, ergo,… goedkoper zijn. Maar ook geneesmiddelen en een  hospitalisatie kosten dan minder. Je kan zien aan je nummer bij het ziekenfonds of je kind geregistreerd staat onder de verhoogde tegemoetkoming. Je kind heeft dan nl. een nummer dat eindigt op 1. Hieronder zie je een voorbeeld:

 

__

Sommige voordelen krijg je NIET AUTOMATISCH maar moet je zelf aanvragen:

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het maandelijks zorgbudget (135 euro) voor zwaar zorgbehoevenden krijg je als je kind meer dan 18 punten scoort op de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal. Je moet het aanvragen via je zorgkas van je mutualiteit.  Meer info vind je hier.

Let wel!

Als je voor je kind een persoonlijk assistentiebudget krijgt of je kind verblijft voltijds in een multifunctioneel centrum (MFC) of een medisch-pedagogisch instituut (MPI/IPO) dan heb je geen recht op het zorgbudget.

De European Disability Card

Als je kind minimum 6 punten scoort op de 3 pijlers samen dan heeft je kind recht op de European Disability Card. De Europese handicapkaart of European Disability Card (EDC) geldt als bewijs dat je kind erkend is als een persoon met een handicap. Deze kaart vergemakkelijkt het bezoek van jouw gezin aan een museum, pretpark, of toeristische verblijf. Soms geeft de kaart een mooie korting, in andere gevallen mag je een beroep doen op gespecialiseerde gidsen of aangepaste assistentie.

De kaart is geldig in 8 Europese landen: België, Cyprus, Estland, Finland, Italië, Malta, Slovenië en Roemenië. Vanaf 2023 zal ze wellicht in alle landen van de Europese Unie gebruikt worden.

In België zijn er honderden organisaties die aan het project deelnemen. Soms krijg je een korting, of een voorbehouden plaats, of hoe je niet in de rij aan te schuiven. Bekijk hier het  overzicht voor België: waar krijg ik korting?

Je vraagt de kaart aan via mijnvaph.be of via de FOD Sociale Zekerheid (als je een parkeerkaart hebt).

De parkeerkaart

Als de arts van de zorgtoeslag je kind minstens 2 punten heeft gegeven op het onderdeel ‘verplaatsingen’ binnen pijler 1, dan heb je recht op de parkeerkaart. Dit wil zeggen dat je kind door de handicap grote moeilijkheden heeft om zich te verplaatsen en dat het zich onmogelijk kan verplaatsen zonder hulp van iemand anders of zonder hulpmiddelen.

Je leest in dit artikel dat we vroeger al schreven hoe je deze parkeerkaart kan aanvragen.

De kaart 'kosteloze begeleider'

Als je kind minimum 4 punten scoort in pijler 1 van de medisch-sociale schaal of 6 punten scoort op de 3 pijlers samen en dus recht heeft op de zorgtoeslag, dan heb je meteen ook recht op de kaart kosteloze begeleider. Met de kaart kosteloze begeleider reist je begeleider gratis met jou mee op het openbaar vervoer. Je begeleider reist in dezelfde klas en uiteraard op hetzelfde traject met jou mee.

Belastingvoordelen voor je voertuig (verkeersbelasting en belasting op inverkeersstelling)

Over dit voordeel schreven we een uitgebreid artikel.

Het Vlaams Zorgkrediet

Wil je graag de zorg voor je kind tijdelijk zelf opnemen en hiervoor verlof aanvragen bij je werkgever? Dat kan. Het Vlaams Zorgkrediet is een zorgverlof dat bestaat bovenop de andere verlofstelsels die lopen via de Federale overheid (de RVA). Voor kinderen met een handicap die aan de voorwaarden voldoen is er geen leeftijdsgrens. Dat betekent dat je ook de zorg kan opnemen voor een volwassen kind met een handicap.

Het moet gaan om:

 • Jouw eigen kind
 • Het kind van jouw partner met wie je getrouwd bent of wettelijk samenwoont
 • Jouw pleegkind

Je hebt recht op dit zorgkrediet als je kind

 • Minstens 4 punten heeft op pijler 1 van de medisch-sociale schaal
 • Of ten minste is getroffen voor 66% door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid
 • Of erkend is door het VAPH (Vlaams Agentschap Personen met een Handicap)
 • Of van Integrale Jeugdhulp een indicatiestellingsverslag heeft gekregen met één of meer geldige typemodules in het kader van de handicap.

Je moet het Vlaams zorgkrediet in volledige maanden aanvragen. Zo’n volledige maand hoeft niet noodzakelijk op de eerste dag van de maand te beginnen of op de laatste dag van de maand te eindigen.

Als je ervoor kiest om helemaal te stoppen met werken, dan kan je het Zorgkrediet gedurende 18 maanden opnemen. Als je halftijds blijft werken, dan heb je recht op 36 maanden en bij een onderbreking met 1/5de kan je 90 maanden Zorgkrediet opnemen.

Ouderschapsverlof voor kinderen met een handicap

Dit is een verlof dat wordt toegekend door de Federale overheid (dienst RVA). Het verlof kan worden genomen naast het Zorgkrediet van de Vlaamse Overheid.

Als je kind een handicap heeft, wordt het recht op ouderschapsverlof je toegekend zolang je kind de leeftijd van 21 jaar niet heeft bereikt bij de start van de gevraagde onderbreking.

Je hebt recht op dit ouderschapsverlof als je kind (tussen 12 en 21 jaar)

 • ofwel een fysieke of mentale handicap heeft van ten minste 66%;
 • ofwel minstens 4 punten krijgt toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal
 • ofwel minstens 9 punten krijgt in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal

Meer info over het ouderschapsverlof vind je via deze link van de RVA.

 

GEMEENTELIJKE PREMIES

Vaak geven gemeentes ook een premie zodra je recht hebt op de zorgtoeslag. Deze premies zijn voor elke gemeente anders. Je vraagt het dus best bij jouw gemeente na.

Vaak gaat het om:

 • een sociaal-pedagogische premie
 • een vuilnispremie
 • een vakantiepremie

Gemiddelde zorgnood via clusterprocedure

Wist je dat veel gezinnen nu hun punten krijgen via de nieuwe clusterprocedure? Ook bij herzieningen wordt die al gebruikt. Valt je kind onder de clusterprocedure dan krijgt het meestal automatisch een toekenning tot je kind 21 is. De berekening van het aantal punten is door een expertengroep vastgelegd en weerspiegelt het gemiddelde van alle extra zorgnood over de jaren heen voor een bepaald type aandoening. Het zou dus kunnen dat je kind nu in een fase zit waarbij het meer ondersteuning nodig heeft dan binnen een paar jaar. Toch zal je kind gedurende deze hele periode hetzelfde aantal punten krijgen. Wil je toch een herziening aanvragen? Of in beroep gaan tegen de clusterprocedure? Dat kan.

Wil je meer weten over deze clusterperiode? We schreven er eerder al dit artikel over.

Heb je nog vragen? Mail ons dan via info@deouders.be of bel ons op het nummer 09/255.44.46

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord