Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Waar heb ik recht op? > belastingvoordeel kinderopvang - MFC

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie financieel.

Binnenkort vullen we weer met z’n allen onze belastingaangifte in. Voor gezinnen van kinderen met een handicap zijn er extra belastingvoordelen. We zetten ze in de volgende weken voor jullie op een rijtje op onze website.

Naast een verhoging van de belastingvrije som (waarover meer in onze volgende nieuwsbrief) hebben ouders onder bepaalde voorwaarden ook recht op een belastingvermindering voor de kosten voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar, met een maximum van 11,20 euro per opvangdag en per kind.

Voor kinderen met een zware handicap mogen de ouders de opvang inbrengen in de belastingaangifte tot de vooravond van hun 18de verjaardag.

Je moet hiervoor het officieel attest van de handicap ter beschikking houden van de belastingadministratie.

Wie komt in aanmerking voor deze langere belastingvermindering tot 18 jaar voor de kosten van opvang?

Elk kind dat recht heeft op verhoogde kinderbijslag op basis van een van de volgende criteria komt hiervoor in aanmerking:

° een totaal van minstens 15 punten op de medisch-sociale schaal

° een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van meer dan 80%

Wat verstaat men onder kinderopvang?

Kinderopvang is veel meer dan alleen maar de opvang voor-en na de normale lesuren en eventuele opvang tijdens de middagpauzes. Het gaat ook over de uitgaven voor alle vrijetijdsinitiatieven voor kinderen. Dit zijn zowel initiatieven tijdens de schoolvakanties, in de weekends, op vrije dagen, op woensdagnamiddagen.

Het kan dus gaan om een kamp, een weekend of een 2-daagse van een jeugdbeweging, speelpleinwerking, kinderateliers, grabbelpas, alle vormen van amateuristische kunstbeoefening met kinderen. Ook de vakantieprogramma’s van de landelijk georganiseerde jeugdverenigingen die in de vakantie rechtstreeks met kinderen werken, komen in aanmerking.

Om de opvangkosten te kunnen inbrengen, moeten de ouders over bewijzen beschikken. Ouders kunnen per kind aan een jeugdwerkinitiatief dat een vrijetijdsaanbod organiseert of aan de inrichter van een andere vrijetijdsactiviteit een attest vragen. Dat attest is voor de ouders een bewijs van het bedrag dat zij voor deelname van hun kind betaalden en waarvoor ze een belastingvermindering kunnen krijgen.

 

Komt een terugbetaling van de opvangkosten in een MFC ook in aanmerking?

Ja, onder bepaalde voorwaarden.

° De kinderopvang moet georganiseerd zijn buiten de normale lesuren waarbinnen jouw kind onderwijs volgt

° Je moet beroepsinkomsten hebben

° De kosten moeten aan welbepaalde instellingen of personen betaald zijn

° Je moet de opvang en het betaalde bedrag kunnen bewijzen met de nodige documenten.

Ook als een deel van de kinderbijslag rechtstreeks aan de instelling wordt betaald waar jouw kind verblijft, kan je dat bedrag, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken als een uitgave voor kinderopvang. Ben je nog niet op de hoogte? Vraag dan meer info aan de contactpersoon bij jouw voorziening.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord