Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Waar heb ik recht op? > De nieuwe schooltoelage

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie financieel.

Vorige week sijpelden al enkele vragen binnen rond de uitbetaling van de schooltoelage. En er zullen er de komende weken nog meer komen. Vandaar nu al wat duidelijkheid. Wat is de nieuwe schooltoelage? Wat is er veranderd tegenover de studietoelage? Maar vooral wat zijn de voordelen van het nieuwe systeem? Hieronder geven we enkele verschillen mee en schetsen we de 3 verbeterpunten die met de naamswijziging gepaard gaan!

Wat is de schooltoelage?

Vanaf 1 januari 2019 is de kinderbijslag veranderd en krijgen we voortaan als ouders een groeipakket voor onze kinderen. Dit groeipakket bestaat uit 3 onderdelen: het basisbedrag, de extra ondersteuning o.a. voor kinderen met een handicap én de participatietoelagen.

De schooltoelage, de vroegere studietoelage, is een participatietoelage en start vanaf 1 september 2019. Deze toelage is inkomensafhankelijk en komt bovenop de jaarlijkse schoolbonus (de vroegere schoolpremie) die inkomensonafhankelijk is en dus aan iedereen wordt toegekend.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen om in aanmerking te komen voor de schooltoeslag?

Je hebt de Belgische nationaliteit

Je kind gaat naar een school die erkend, gefinancierd of gesubsidieerd is door de Vlaamse Gemeenschap, je kind is niet ouder dan 22 jaar en is voldoende aanwezig op school.
 

Je moet ook aan volgende financiële voorwaarden voldoen.

Je gezinsinkomen mag niet te hoog zijn.
De schooltoelage van dit jaar wordt berekend op je inkomen van 2017 en dus op het aanslagjaar van 2018. Is je inkomen gedaald? Meld dit dan zeker aan je uitbetaler van het groeipakket. Dan wordt je vermoedelijk inkomen van 2019 gebruikt voor de berekening van je gezinsinkomen.
 

Het aantal punten van je gezin wordt berekend.
Dit wil zeggen dat men je gezinssituatie bekijkt. Zo krijg je bijvoorbeeld 1 punt per persoon in het gezin die fiscaal ten laste is van de personen op wiens inkomen de toeslag wordt berekend. Hoe hoger het aantal punten, hoe hoger de maximumgrens en hoe meer kans je dus maakt om een beroep te kunnen doen op de toeslag
 

Er wordt een KI-test gedaan. Dit betekent dat men nagaat of je kadastraal inkomen uit onroerende goederen (verhuur van woningen) niet te hoog is in vergelijking met je inkomen.

Wat vinden wij positief aan deze nieuwe schooltoelage?

Ze wordt automatisch uitbetaald. Tot vorig jaar moest je nog zelf een aanvraag indienen om een studietoelage te krijgen. Vanaf nu wordt je schooltoelage automatisch uitbetaald door één van de 5 uitbetalers van het groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Dit zijn My Family, Infino, Fons, Parentia en KidsLife.
 

De bedragen van de nieuwe schooltoelage liggen iets hoger dan vroeger.

Meer mensen zullen ervan genieten aangezien de inkomensgrens hoger ligt. Bovendien tellen bepaalde bedragen niet meer bij de berekening van je inkomen. Denk bijvoorbeeld aan de 80% van het alimentatiegeld voor de kinderen waarmee je vorig jaar nog rekening moest houden.

Die nieuwe schooltoelage, alleen maar een goeie zaak?

We hoorden al van ouders dat de berekening niet altijd klopt. Check dus zeker of er geen fouten zijn geslopen in de berekening van jouw schooltoelage wanneer je ze ontvangt.

Ten tweede gebeurt de uitbetaling vanaf nu gespreid. Heb je je toelage dus nog niet ontvangen? Dat kan best. De betaling gebeurt tussen nu en eind december. Jammer dat vele gezinnen moeten wachten op hun toelage, vooral omdat september sowieso al heel duur uitvalt.

Ook vallen studenten uit het hoger onderwijs en universiteitsstudenten nog niet onder deze nieuwe regeling. Zij moeten voor hun studietoelage nog steeds een aanvraag indienen en krijgen deze dan wel of niet toegekend door de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord