Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Onroerende voorheffing

Ben je eigenaar of huurder van een woning? In beide gevallen kan je als bijzondere ouder recht hebben op een vermindering van de onroerende voorheffing. 

Wat is een vermindering van de onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen (zoals een woning). De vermindering van de onroerende voorheffing wordt toegekend voor de woning waarin jouw kind met een handicap zijn officiële woonplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar.

Voorwaarden

  • De vermindering wordt toegekend voor de woning waarin een persoon met een handicap woont.
  • Je kind komt in aanmerking voor de zorgtoeslag voor kinderen met een specifieke ondersteuningsbehoefte. Dat is het geval als in de gezinsbijlslagregeling 6 punten in de 3 pijlers samen behaald worden of 4 punten behaald worden in de eerste pijler.

Hoeveel bedraagt mijn vermindering onroerende voorheffing?

De vermindering voor een persoon met een handicap is een forfaitair bedrag. Hoe veel de vermindering voor u persoonlijk bedraagt, kan u makkelijk uitrekenen via de simulatie van de Vlaamse Belastingdienst

Bereken hier jouw belastingvermindering

Let op. Als het totaalbedrag van de vermindering hoger is dan het basisbedrag, wordt de vermindering beperkt tot het basisbedrag. Je moet met andere woorden niets betalen.

Voor eigenaars

Hoe aanvragen?

De vermindering wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet. De attesten die de handicap aantonen, worden rechtstreeks naar de Vlaamse Belastingdienst gestuurd.

Als je toch een aanslagbiljet krijgt waarop de automatische vermindering niet is toegekend, dan kan je een bezwaar indienen. Je hebt hiervoor jouw attest nodig. Het attest kan je verkrijgen bij:

  • jouw ziekenfonds
  • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
  • Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Een attest voor een kind met een handicap geldt tot je kind 21 jaar oud is. Vanaf dan moet je een nieuw attest aanvragen nl. een attest voor een persoon met een handicap.

Als je een attest van de FOD Sociale Zekerheid ontvangt met terugwerkende kracht, dan kan je nog tot 5 jaar terug de vermindering aanvragen via een bezwaar.

Hoe teken je bezwaar in?

Als je niet akkoord gaat met een aanslag, kan je een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan:

  • schriftelijk: Vlaamse Belastingdienst | Vaartstraat 16 |9300 Aalst
  • via het digitaal loket

Een bezwaarschrift moet je indienen binnen drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum die vermeld is op het aanslagbiljet. Laattijdige bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk. Reageer dus op tijd.

Alle info over vermindering onroerende voorheffing

Voor huurders

Als huurder (of verhuurder) vraag je de vermindering één keer aan. Nadien wordt de vermindering automatisch toegekend. Ook als je verhuist naar een andere huurwoning, wordt de vermindering automatisch toegekend.

Als je als huurder een aanvraag doet, breng je het best de eigenaar op de hoogte.

Hoe aanvragen?

De vermindering moet worden aangevraagd met het aanvraagformulier voor huurders, voor 1 mei van het aanslagjaar, verstuurd worden: 

  • schriftelijk: Vlaamse Belastingdienst | Vaartstraat 16 |9300 Aalst
  • via het digitaal loket

Je hoeft geen attesten mee te sturen. De Vlaamse belastingdienst ontvangt deze attesten rechtstreeks van de bevoegde diensten.

Ook huurders die de voorbije jaren huurder waren, zelfs op een ander adres, kunnen nog tot 5 jaar terug de vermindering voor huurders aanvragen via een bezwaar. De ontvangstmelding van het bezwaar gaat enkel naar de eigenaar, zowel huurder als eigenaar krijgen wel een beslissingsbrief.

Let op, als je in de voorbije 5 jaar naar een andere huurwoning bent verhuisd, dan moet je voor elk jaar dat je de vermindering vraagt, naam, adres en rijksregisternummer van de eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar vermelden.

Na de aanvraag ontvang je eenmalig een brief dat de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders wordt toegekend. Deze brief wordt samen met het aanslagbiljet verstuurd.

Vervolgens krijg je als huurder jaarlijks een brief van zodra de eigenaar de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders heeft ontvangen. Deze vermindering is vermeld op het aanslagbiljet van de onroerende voorheffing.

De eigenaar moet het bedrag van de vermindering aftrekken van de huurprijs of doorstorten aan de huurder.

Alle info over vermindering van onroerende voorheffing als huurder

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord