Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Vrijstelling verkeersbelasting

Heeft jouw zoon of dochter een handicap? Dan kan je een vrijstelling aanvragen voor de verkeersbelasting op een personenauto, auto voor dubbel gebruik, minibus of lichte vrachtauto.

Wie een auto heeft, betaalt 2 belastingen aan het Vlaams Gewest:

 • Als je een nieuw of tweedehands voertuig koopt, dan betaal je daarop een belasting van zodra je er mee gaat rijden. Dat is de belasting op inverkeerstelling (BIV). 
 • Daarnaast betaal je de jaarlijkse verkeersbelasting (VKB) op motorvoertuigen die personen en goederen over de weg vervoeren.

Voorwaarden

 • Je gebruikt de auto als persoonlijk vervoermiddel voor een volwassene of een kind met een handicap of om boodschappen te doen voor de volwassene of het kind met een handicap.
 • Je bent volledig blind.
 • Je bent volledig verlamd aan de bovenste ledematen of hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen.

Hoe vraag je de vrijstelling aan?

 • Doe dat best onmiddellijk na de inschrijving van het voertuig bij de DIV. Zo zal je geen aanslagbiljet ontvangen.
 • Ben je vergeten om bij de inschrijving een vrijstelling aan te vragen? Dan kan je dat nog doen tot 3 maanden na ontvangst van je aanslagbiljet

Voeg bij je aanvraagformulier een recent invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid.

 • Het attest voor een kind met een handicap geldt maximaal tot het kind 21 jaar oud is.
 • Vanaf 21 jaar moet je sowieso een attest voor een persoon met een handicap aanvragen.

LET OP! De meeste attesten voor kinderen met een handicap zijn tijdelijke attesten. Is de geldigheidsperiode van het invaliditeitsattest verlopen? Dan moet je zelf opnieuw een aanvraag indienen.

Bezorg de ondertekende aanvraag aan de Vlaamse belastingdienst.

Je krijgt binnen de twee weken een ontvangstmelding.

Toekennen van de vrijstelling

6 maanden na de ontvangstmelding krijg je een beslissingsbrief:

 • Bij een positieve beslissing wordt de periode van vrijstelling aangeduid en ontvang je geen aanslagbiljet meer.
 • Bij een negatieve beslissing wordt de reden van afwijzing vermeld.

Stopzetten van de vrijstelling

Als je de vrijstelling stopzet (bijv. na het overlijden van de persoon met een handicap) moet je dit melden aan de Vlaamse Belastingdienst met het aanvraagformulier tot stopzetting van een vrijstelling.

Bedrag

Als je een vrijstelling krijgt, dan moet je geen verkeersbelasting betalen.

Als je vrijstelling nog niet werd goedgekeurd en je ontvangt toch een aanslagbiljet, dan raden wij je aan om het aanslagbiljet te betalen. Als je recht hebt op de vrijstelling ontvang je binnen de twee maanden een terugbetaling.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord