Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Tegemoetkomingen bij incontinentiemateriaal

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Hulpmiddelen met de tags ,

Een kind met een beperking brengt vaak extra kosten met zich. We lichten jullie hier graag enkele tegemoetkomingen toe bij incontinentie van je kind. 

Bij incontinentie van je kind heb je recht op twee soorten premies: één van het RIZIV en één van het VAPH. 

Via de mutualiteit kan je de forfaitaire tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal aanvragen bij het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). Daarnaast kan je dus ook een tegemoetkoming krijgen van het VAPH.

1) RIZIV

Erkende chronisch zieken kunnen jaarlijks aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming van 493,15 euro voor de kosten van incontinentiemateriaal. Je kunt de tegemoetkoming opnieuw bekomen nadat er een jaar verstreken is sinds de vorige beslissing tot toekenning. Je moet de uitgaven voor incontinentiemateriaal niet bewijzen.

• Kind van nul tot drie jaar: je kunt geen recht openen.

• Kind van drie tot zes jaar: je kunt enkel een recht openen wanneer je kind effectief verpleegkundige zorgen ontvangt in kader van een forfait B of C. De verpleegkundige schaalt je hiervoor in. Daarna moet je zelf een aanvraag indienen.

• Kind van zes jaar of ouder: je kunt een recht openen wanneer je kind effectief verpleegkundige zorgen ontvangt in kader van een forfait B of C. De verpleegkundige schaalt je hiervoor in. Daarna moet je zelf een aanvraag indienen.

Voor medische hulpmiddelen zoals katheters verleent het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) verleent ook een tegemoetkoming.

Als je kind geen verpleegkundige zorgen krijgt, dan kan je toch een aanvraag voor een verpleegkundige inschaling laten doen door jouw ziekenfonds!

Daarnaast kan je ook een forfaitaire premie krijgen via het VAPH. 

Voor kinderen kan het VAPH in de regel pas een tegemoetkoming uitbetalen van zodra die vijf jaar zijn. In zeer uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden kan dat voor kinderen vanaf drie jaar.

Niet alle vormen van incontinentie komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Veel gebruikers kunnen geholpen worden met andere oplossingen, zoals een doorgedreven zindelijkheidstraining, aangepaste blaasontstekingspreventie of een lichte heelkundige ingreep.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

2) VAPH

Het VAPH vergoedt het incontinentiemateriaal via jaarlijkse forfaits (vaste vergoedingen). 

Je vindt de concrete bedragen in de refertelijst, onder de rubriek aanvulling/vervanging zindelijkheid.

De geldigheidstermijn van een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal is maximaal drie jaar. Er zijn drie uitzonderingen:

bij een overgang in leeftijdscategorie;

wanneer je zelf een herziening aanvraagt;

wanneer het VAPH oordeelt dat een nieuwe beoordeling noodzakelijk is.

Met een overgang in leeftijdscategorie wordt bedoeld dat men op de leeftijd van twaalf jaar overgaat op het forfait voor volwassenen. Om de drie jaar evalueert het VAPH het bedrag van de tegemoetkoming.

Hier vind je alle bedragen terug.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord