Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Tegemoetkomingen bij incontinentiemateriaal

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Hulpmiddelen met de tags ,

Bij incontinentie van je kind heb je recht op twee premies: een van het RIZIV en een van het VAPH. 

De forfaitaire tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) kan je aanvragen via de mutualiteit. Daarnaast kan je een tegemoetkoming krijgen van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

1) INCONTINENTIEPremie van het RIZIV

Erkende chronisch zieken kunnen jaarlijks aanspraak maken op een forfaitaire tegemoetkoming van 493,15 euro voor de kosten van incontinentiemateriaal. Je kunt de tegemoetkoming opnieuw bekomen nadat er een jaar verstreken is sinds de vorige beslissing tot toekenning. Je moet de uitgaven voor incontinentiemateriaal niet bewijzen.

  • Kind van tot 3 jaar: je kunt geen recht openen.
  • Kind van 3 tot 6 jaar: je kunt enkel een recht openen wanneer je kind effectief verpleegkundige zorgen ontvangt in kader van een forfait B of C. De verpleegkundige schaalt je hiervoor in. Daarna moet je zelf een aanvraag indienen. 
  • Kind vanaf 6 jaar: je kunt een recht openen wanneer je kind effectief verpleegkundige zorgen ontvangt in kader van een forfait B of C. De verpleegkundige schaalt je hiervoor in. Daarna moet je zelf een aanvraag indienen.

Voor medische hulpmiddelen zoals katheters verleent het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV) verleent ook een tegemoetkoming.

Als je kind geen verpleegkundige zorgen krijgt, dan kan je toch een aanvraag voor een verpleegkundige inschaling laten doen door jouw ziekenfonds.

2) VAPH

Daarnaast kan je ook een forfaitaire premie krijgen via het VAPH. 

Voor kinderen kan het VAPH pas een tegemoetkoming uitbetalen van zodra die 5 jaar zijn. In zeer uitzonderlijke situaties en onder strikte voorwaarden kan dat voor kinderen vanaf 3 jaar.

Niet alle vormen van incontinentie komen in aanmerking voor een tegemoetkoming. Veel gebruikers kunnen geholpen worden met andere oplossingen, zoals een doorgedreven zindelijkheidstraining, aangepaste blaasontstekingspreventie of een lichte heelkundige ingreep.

Hoeveel bedraagt de tegemoetkoming?

  • Het VAPH vergoedt het incontinentiemateriaal via jaarlijkse forfaits (vaste vergoedingen). 
  • Je vindt de concrete bedragen in de refertelijst, onder de rubriek aanvulling/vervanging zindelijkheid.

De geldigheidstermijn van een goedkeuring van het VAPH voor een tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal is maximaal drie jaar. Er zijn drie uitzonderingen:

  • bij een overgang in leeftijdscategorie;
  • wanneer je zelf een herziening aanvraagt;
  • wanneer het VAPH oordeelt dat een nieuwe beoordeling noodzakelijk is.

Met een overgang in leeftijdscategorie wordt bedoeld dat men op de leeftijd van twaalf jaar overgaat op het forfait voor volwassenen. Om de drie jaar evalueert het VAPH het bedrag van de tegemoetkoming.

Alle tegemoetkomingen voor hulpmiddelen

Een kind met een beperking zorgt voor veel extra uitgaven. Veel gezinnen met een kind met een beperking hebben recht op bepaalde premies en tegemoetkomingen.

Bekijk het overzicht van alle premies

 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord