Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Waar heb ik recht op? Tegemoetkoming voor leerlingenvervoer

Geschreven door Anke Boey op in de categorie Financieel met de tags , , ,

Op het einde van het schooljaar staan er steevast een aantal administratieve taken op het programma. We geven tips bij twee zaken: je aanvraag tegemoetkoming leerlingenvervoer en je belastingaangifte. 

JE KIND MET EEN BEPERKING VOLGT LES IN HET GEWOON ONDERWIJS. 

Op welke tegemoetkoming bij de vervoerskosten heb je recht?   

Sinds 1 april 2023 zijn er wijzigingen voor de vervoers- en verblijfskosten. Ze werden opgenomen in de refertelijst en voorwaarden werden aangepast.  
Kreeg je kind al een goedkeuring voor tegemoetkoming voor vervoerskosten, dan blijft die verderzetting gegarandeerd zolang de opleiding in hetzelfde niveau wordt verdergezet. Dus tot einde lagere school of tot einde secundair onderwijs als je kind daar nu al les volgt. Je moet wel een nieuwe kostenstaat gebruiken. Maakt je kind de overgang naar secundair of hoger onderwijs, dan dien je een nieuwe aanvraag in.  

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs moet je voldoen aan de algemene voorwaarden voor tegemoetkoming van het VAPH. Is je kind nog niet erkend bij het VAPH, dan dien je je eerste aanvraag in via de intersectorale toegangspoort.  

1. Als de leerling of student met een individueel vervoermiddel naar school reist (bijvoorbeeld met de eigen auto, door een vrijwilliger, met een taxi), dan worden zijn vervoerskosten met een individueel vervoermiddel enkel vergoed als de leerling of student wegens de handicap ... 

 • niet te voet naar school kan. 
 • niet met een mobiliteitshulpmiddel naar school kan. 
 • niet met een (aangepaste) fiets naar school kan.  
 • niet met het openbaar vervoer naar school kan.  

Waar mag je op rekenen voor lager en secundair onderwijs?  

 • € 0,70 /km met de leerling met een handicap in de auto 
 • max. 1 keer heen en 1 keer terug per lesdag 
 • max. 15 km enkele rit voor dagelijks vervoer 
 • max. 1 keer heen en 1 keer terug per week voor wekelijks vervoer 

Als de leerling of student niet voldoet aan die voorwaarden, dan worden de vervoerskosten met een individueel vervoermiddel vergoed zoals de vervoerskosten met een gemeenschappelijk vervoermiddel.  

2. Als de leerling of student met een gemeenschappelijk vervoermiddel naar school reist en daarbij assistentie van een begeleider nodig heeft, dan worden zijn vervoerskosten ook vergoed.    

Hoe vraag je deze tegemoetkoming aan?  

De aanvraag voor een tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten verloopt op dezelfde manier als de aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen.  

De kosten voor vervoer van en naar school kan je maandelijks, voor een periode of per schooljaar indienen bij het VAPH. Je vult daarvoor de kostenstaat in. Je kan het VAPH rechtstreeks aan het taxibedrijf laten betalen. Vul dan de toestemming om rechtstreeks aan een leverancier te betalen in.  

Je kan deze ritten niet meer inbrengen in je PAB of PVB. Je kiest een van beide opties.  

Meer info vind je hier.  

JE KIND MET EEN BEPERKING VOLGT LES IN HET BUITENGEWOON ONDERWIJS. 

Op welke tegemoetkoming bij de vervoerskosten heb je recht?  

In het buitengewoon onderwijs kan je kind gebruik maken van individueel vervoer of van collectief vervoer.   

Collectief leerlingenvervoer is georganiseerd busvervoer, onder de bevoegdheid van het Departement Onderwijs en De Lijn. Een bus pikt rechthebbende leerlingen op aan een vaste opstapplaats (= woonplaats, verblijfplaats, opvangadres, halte van De Lijn ...) en brengt ze naar de school of vestigingsplaats, en omgekeerd.  

Je kind heeft pas recht op zonaal collectief vervoer als ... 

 • het de lessen volgt in de dichtstbijzijnde school (tot op het niveau van de vestigingsplaats), gerekend vanaf de opstapplaats.  
 • het gaat om de meest nabije school uit het onderwijsnet waar jij als ouder voor kiest.  
 • de school het onderwijs aanbiedt waar het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs van je kind naar verwijst. 

Als je kind gebruik maakt van collectief vervoer, sluit dat in principe een tegemoetkoming bij het gebruik van individueel vervoer uit, en omgekeerd. Uitzonderlijk kan je binnen eenzelfde traject wel een combinatie van de twee inzetten.  

Meer informatie over collectief leerlingenvervoer vind je hier.  

Individueel leerlingenvervoer omvat 2 vervoersvormen:  

 • eigen vervoer: je brengt je kind zelf met de wagen naar school.  
 • openbaar vervoer: je kind gaat met het openbaar vervoer naar school (NMBS, De Lijn, MIVB of TEC).  

Als je kind voor het woon-schoolverkeer gebruik maakt van een van beide vervoersvormen, kan je onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid in de individuele vervoerskosten.  

Je kind heeft pas recht op een tegemoetkoming voor individueel leerlingenvervoer als ...  

 • het de lessen volgt in de dichtstbijzijnde school (tot op het niveau van de vestigingsplaats), gerekend vanaf de verblijfplaats van je kind.  
 • het gaat om de meest nabije school uit het onderwijsnet waar jij als ouder voor kiest.  
 • de school het onderwijs aanbiedt waar het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs van je kind naar verwijst.  
 • het in Vlaanderen woont.  

In bepaalde gevallen kan je een afwijking op de voorwaarde van de dichtstbijzijnde school aanvragen, zodat je kind kan rekenen op een tegemoetkoming in de vervoerskosten naar een verdere school.  

Hoe vraag je deze tegemoetkoming aan?  

Zowel voor collectief leerlingenvervoer als voor individueel leerlingenvervoer gebeurt de aanvraag door de school. Zij doet dat bij het team Leerlingenvervoer van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Als je denkt dat je kind recht heeft op een tegemoetkoming, neem je dus het best contact op met de school van je kind. Zo kan alles geregeld worden voor je kind het vervoer nodig heeft.  

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, neemt de school contact op:  

 • met de openbare vervoermaatschappij voor een abonnement openbaar vervoer. Je kind ontvangt nadien het abonnement.  
 • met het ministerie van Onderwijs, voor een subsidie voor school-woonvervoer met de eigen wagen. Je ontvangt nadien de subsidie via de school.  

Wil je weten hoeveel de subsidie voor vervoer met de eigen wagen bedraagt in jouw geval? Neem contact op met de school.  

Meer info over het individueel leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs vind je hier.  

  

 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord