Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

corona-ouderschapsverlof goedgekeurd

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Algemeen met de tags ,

Gisteren werd tijdens een bijzondere bijeenkomst van de superkern beslist dat het corona-ouderschapsverlof er komt vanaf 1 mei tot en met 30 juni. Die periode kan eventueel worden verlengd bij ministerieel besluit. Samen met de Gezinsbond en Onafhankelijk Leven hebben wij mee dit verlof voor ouders van kinderen met een handicap bepleit bij de overheid.

Waar wij dus vooral heel blij mee zijn? Dat de leeftijdsgrens voor ouders van kinderen met een handicap volledig is weggevallen. Iets waar we hard voor gestreden hebben omdat het zorgen voor een kind met een handicap niet stopt op 21 jaar.

Helaas zijn er ook beperkingen aan het verlof. Zo moet je bijzonder kind, wanneer het ouder is dan 12 jaar, voldoende punten op de schaal van verhoogde kinderbijslag om aanspraak te maken op het corona-ouderschapsverlof. Voor volwassen kinderen met een handicap voor wie de verhoogde kinderbijslag niet meer van toepassing is, gelden andere voorwaarden. Als je volwassen kind normaal via een erkende intramurale of extramurale dienstverlening ondersteuning krijgt, dan kan je er gebruik van maken . Voor andere kinderen met een handicap, ligt de leeftijdsgrens op 21 jaar. 

We zetten alle info voor jullie hieronder op een rijtje.

Wie kan van het verlof gebruik maken?

Als je als werknemer ouder bent van minstens één kind tot 12 jaar of van een kind met een handicap, dan kan je het verlof aanvragen. Ook adoptieouders en pleegouders kunnen dit. Als werknemer moet je wel minstens één maand verbonden zijn met de werkgever die jou tewerkstelt. Zelfstandigen kunnen helaas geen beroep doen op het corona-ouderschapsverlof.

Hoe bepaalt de overheid of je kind valt onder de categorie ‘kind met een handicap?’

(bron website RVA)

Sinds 01.01.2019 is de notie 'gehandicapt kind' uitgebreid. Sindsdien moet je kind:

 • ofwel een fysieke of mentale handicap hebben van ten minste 66%;
 • ofwel een aandoening hebben die tot gevolg heeft dat minstens 4 punten worden toegekend in pijler 1 van de medisch-sociale schaal in de zin van de reglementering van de kinderbijslag;
 • ofwel een aandoening hebben die tot gevolg heeft dat minstens 9 punten worden toegekend in de 3 pijlers samen van de medisch-sociale schaal, in de zin van de kinderbijslagreglementering.

Normaal moet je bij de indiening van een vraag voor ouderschapsverlof het bewijs leveren van de handicap van het kind voor wie je een onderbreking vraagt. We veronderstellen dat dit niet anders zal zijn bij de aanvraag van dit corona-ouderschapsverlof.

Een deeltijds verlof

Het corona-ouderschapsverlof is een deeltijds verlof.

 • Als je minstens 75% werkt, dan kan je het verlof enkel halftijds opnemen.
 • Als je voltijds werkt, dan heb je de keuze tussen de opname van een halftijds verlof of een verlof met 1/5de

Hoe vraag je het verlof aan?

Ondertussen zijn we al 3 mei. Het verlof kan met terugwerkende kracht ingaan tot 1 mei. We drongen aan op een eenvoudige, snelle en flexibele procedure. Die is er. Let op! Het corona-ouderschapsverlof blijft nog steeds een gunst van de werkgever.

 • In principe dient de werknemer de werkgever ten minste drie dagen op voorhand in te lichten, maar in onderling overleg kan dit ook meteen ingaan. De werkgever moet het goed of afkeuren binnen de 6 werkdagen. Ook dit kan sneller gaan.
 • Je mag het verlof in één keer opnemen tot het einde van de maatregel, of in één of meerdere weken of maanden, die al dan niet bij elkaar aansluiten. Je moet wel steeds een akkoord van je werkgever krijgen.
 • Indien je werkgever het verlof goedkeurt, dan moet je het aanvragen bij de RVA. Dit kan volledig elektronisch. Je vindt hiervoor meer info bij de RVA. Het aanvraagformulier komt er binnenkort online. 

Wat als je momenteel al gebruik maakt van een ander type ouderschapsverlof?

 • Je mag een lopend ouderschapsverlof tot de einddatum van het besluit, zelfs met terugwerkende kracht tot 1 mei 2020, omzetten naar een corona-ouderschapsverlof.
 • Je kan jouw ouderschapsverlof ook tijdelijk schorsen en het corona-ouderschapsverlof opnemen. Wanneer het corona-ouderschapsverlof verloopt, (in principe op 30 juni) kan je weer in jouw gewoon ouderschapsverlof instappen.
 • Zelfs een 1/10de ouderschapsverlof mag tijdelijk worden geschorst om gebruik te maken van een corona-ouderschapsverlof met een 1/5de of een halftijdse vermindering.

Hoeveel bedraagt de vergoeding?

Voorlopig zijn de vergoedingen vastgelegd op volgende bedragen:

Bron: ACV

vergoedingen corona-ouderschapsverlof

Heb je nog vragen? Stuur dan een mailtje naar info@deouders.be of bel de advieslijn van onze partnerorganisatie Onafhankelijk Leven op 09/395.55.10

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord