Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Webinar Verkiezingen 2024: Wat willen de politieke partijen doen voor mensen met een handicap?

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Algemeen met de tags , , , , ,

9 juni 2024 trekken we naar de stembus en kiezen we nieuwe beleidsmakers op Vlaams, federaal en Europees niveau. Wat staat er op de agenda voor kinderen en volwassenen met een handicap? Op 29 februari 2024 organiseren De Ouders en Onafhankelijk Leven een webinar waarin Vlaamse partijen hun visie delen. VRT-journaliste Goedele Devroy legt hen het vuur aan de schenen.

Schrijf je in voor het webinar

 

Geef nu al jouw vraag door voor de politieke partijen

Heb je prangende vragen over het handicapbeleid in Vlaanderen? Welke uitdagingen ervaar je, en welke oplossingen hoop je van onze beleidsmakers te zien? Laat het ons weten vóór 5 februari.

Wij sturen jouw vragen (anoniem) door naar de Vlaamse partijen, zodat ze tijdens het webinar kunnen reageren. Alle partijen krijgen de gelegenheid om hun standpunten uit te leggen, onder leiding van VRT-journaliste Goedele Devroy.

Stel je vraag aan de politieke partijen

 

Stand van zaken betreffende de rechten van mensen met een handicap

Helaas worden de rechten van zowel kinderen als volwassenen met een handicap niet voldoende gerespecteerd. Ze krijgen niet altijd de nodige ondersteuning, worden vaak buitengesloten en kunnen niet volledig deelnemen aan de samenleving.

De Ouders en Onafhankelijk Leven vinden dat alle beleidsniveaus en -domeinen nauwer moeten samenwerken. De verschillende overheden moeten gezamenlijk een concreet actieplan opstellen om ervoor te zorgen dat mensen met en zonder handicap samen kunnen leren, wonen, werken en leven in een inclusieve samenleving.

Zijn er de laatste jaren dan geen vooruitgang geboekt? Zeker wel. De invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) in 2017 was een belangrijke stap voorwaarts, die de zelfregie en autonomie van mensen met een handicap stimuleerde. Maar bijsturingen zijn noodzakelijk: het systeem is te complex en de lange wachtlijsten blijven een probleem.

De huidige Vlaamse regering heeft zich ingespannen door het aantal mensen dat wacht in prioriteitengroep 1, de meest dringende groep, weg te werken. Maar liefst 17.000 volwassenen met een handicap wachten echter nog steeds op hun persoonsvolgend budget. Dit is onaanvaardbaar.

Ook voor minderjarigen heeft de regering vooruitgang geboekt. Momenteel hebben 1.800 gezinnen een persoonlijke-assistentiebudget (PAB), het dubbele van het begin van de legislatuur. Toch wachten nog honderden gezinnen op een PAB, vooral zij die streven naar inclusie. Een volwaardig persoonsvolgend systeem voor minderjarigen zou een grote vooruitgang betekenen, maar de regering heeft haar belofte uit het regeerakkoord niet waargemaakt.

Ondanks positieve ontwikkelingen is er nog een lange weg te gaan. Een echt inclusieve samenleving vereist maatregelen op alle gebieden: onderwijs, werk, toegankelijkheid, mobiliteit, vrije tijd, ondersteunende diensten, wonen, enzovoort.

 

Webinar: Wat zijn de plannen van politieke partijen voor mensen met een handicap?

Hoe willen politieke partijen deze uitdagingen aanpakken in de komende legislatuur? Ontdek het tijdens het online webinar van De Ouders en Onafhankelijk Leven op 29 februari.

Schrijf je in voor het webinar

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord