Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

De boosterprik: ook voor kinderen met een handicap en hun assistenten

Geschreven door Sofie Jacobs op in de categorie Algemeen met de tags , ,

Vlak voor de herfstvakantie keurde de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid de beslissing goed om de zorgverleners een boosterprik toe te dienen. Vanaf 13 november kunnen de verschillende zorgverleners uitgenodigd worden om zich te laten prikken. Ondertussen werd beslist dat ook gebruikers (vanaf 18 jaar) van voorzieningen binnen de VAPH-sector een boostervaccin mogen ontvangen. Verblijft je kind niet in een voorziening, dan raden we aan om je huisarts te consulteren.

Welk vaccin, vanaf wanneer?

De boostervaccinatie komt na de basisvaccinatie en is altijd een mRNA-vaccin: een Pfizer-(Comirnaty) of een Moderna-vaccin (Spikevax). Wanneer je de boosterprik kan krijgen, hangt af van het initiële vaccin dat je kreeg. Voor het Pfizer-vaccin, dat standaard toegediend werd aan jongeren, is de wachttijd 6 maanden.

Ter info: voor het Janssen-vaccin geldt een wachttijd van minstens 2 maanden na de enige prik. Bij het AstraZeneca-vaccin moet je minstens 4 maanden wachten, en voor het Moderna-vaccin geldt ook een wachttijd van 6 maanden.

Wie komt in aanmerking en waar wordt in vaccinatie voorzien?

Minderjarige gebruikers vanaf 18 jaar in VAPH-voorzieningen

Jongeren vanaf 18 jaar die ondersteund worden via collectief verblijf of collectieve schoolaanvullende of schoolvervangende dagopvang, komen in aanmerking voor het boostervaccin. Aangezien deze groep pas later in de vaccinatiecampagne aan bod is gekomen, moet hier extra goed nagegaan worden dat de basisvaccinatie voldoende lang geleden is. Ook hier verloopt de vaccinatie via de vaccinatiecentra.

Verblijft je kind niet in een MFC maar heeft het wel een verminderde weerstand of onderliggende aandoening waardoor het in aanmerking komt voor een boosterprik? Dan raden we je aan contact op te nemen met je huisarts.

Wat met persoonlijke assistenten?

Assistenten met arbeidscontract: worden als zorgpersoneel beschouwd

Net zoals tijdens de eerdere vaccinatiecampagne worden assistenten met een arbeidscontract als zorgpersoneel beschouwd. Zij zullen dus een extra vaccin of boosterprik krijgen. De vaccinatie verloopt via de vaccinatiecentra. Tijdens de eerste vaccinatiecampagne werden assistenten met een arbeidscontract automatisch op de lijst van zorgpersoneel gezet. Wie toen reeds een vaccin kreeg, zal sowieso een oproep krijgen. Ook wie via een takenovereenkomst is tewerkgesteld en tijdens de eerste vaccinatiecampagne op de lijst stond, wordt opnieuw uitgenodigd.

Zorgpersoneel: verschil tussen personeelsleden

Binnen de zorgverleners onderscheiden we 2 grote groepen: de zorgverleners in de voorzieningen en de zorgverleners in de eerste lijn. In de eerste groep betekent dit voor de VAPH-sector dat alle zorgpersoneel en niet-zorgpersoneel in residentiële en niet-residentiële voorzieningen met direct contact met bewoner/gebruiker/patiënt in aanmerking komt voor een boostervaccin. Inclusief vrijwilligers en stagairs dus. Komen niet in aanmerking: beroepsbeoefenaars (o.a. administratie, keuken, …) zonder contact met gebruikers, alsook mantelzorgers die niet structureel ingeschakeld zijn in de ondersteuning.

In de tweede groep, die van de zorgverleners in de eerste lijn, wordt rekening gehouden met de koppeling van de Vaccinatiecode-databank en de COBRHA-databank. De databank wordt geüpdatet om zoveel mogelijk nieuwe zorgverleners mee te kunnen uitnodigen. De zorgverlener ontvangt een uitnodiging voor vaccinatie in het lokale vaccinatiecentrum op basis van zijn of haar domicilie.

Toestemming?

Het COVID-19-vaccin is niet wettelijk verplicht, maar ten zeerste aan te raden. Voor een toediening van de boorsterprik moet de zorgverlener/gebruiker zijn of haar toestemming geven aan de persoon die het vaccin toedient. Die toestemming kan mondeling of fysiek (bv door het aanbieden van een arm) worden gegeven.

Voor een gebruiker die wilsonbekwaam is, moet de toestemming gevraagd worden bij een van de volgende personen: de houder van een zorgvolmacht, de wettelijk vertegenwoordiger, de behandelende huisarts of de coördinerende en raadgevende arts. De volgorde daarbij is belangrijk. De toestemming wordt dus in eerste instantie gevraagd aan de houder van de zorgvolmacht.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord