Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Tegemoetkomingen bij leerlingenvervoer

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Onderwijs met de tags , , ,

Je kind met een beperking volgt les in het gewoon onderwijs. 

Op welke tegemoetkoming bij de vervoerskosten heb je recht? 

Om in aanmerking te komen voor een tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten in het gewoon onderwijs moet je voldoen aan de algemene voorwaarden voor tegemoetkoming van het VAPH.  

1) Als de leerling of student met een individueel vervoermiddel naar school reist  (bijvoorbeeld met de eigen auto, een taxi), dan worden zijn vervoerskosten met een individueel vervoermiddel enkel vergoed worden als: 

  • de leerling of student rolstoelgebonden is of 
  • de leerling zich verplaatst zonder begeleider en volgens een medisch verslag geen 300 meter kan stappen wegens cardiorespiratoire of locomotorische aandoeningen. 

Als de leerling of student niet voldoet aan die voorwaarden, dan worden de vervoerskosten met een individueel vervoermiddel vergoed zoals de vervoerskosten met een gemeenschappelijk vervoermiddel. 

2) Als de leerling of student met een gemeenschappelijk vervoermiddel naar school reist en daarbij assistentie van een begeleider nodig heeft, dan worden zijn vervoerskosten ook vergoed.   

Hoe vraag je deze tegemoetkoming aan? 

De aanvraag voor een tegemoetkoming voor vervoers- en verblijfskosten verloopt op dezelfde manier als de aanvraag voor een tegemoetkoming voor hulpmiddelen en aanpassingen. 

De kosten voor vervoer van en naar school kan je maandelijks of per schooljaar indienen bij het VAPH. Je vult daarvoor een schoolaanwezigheidsoverzicht in en laat het door de onderwijsinstelling ondertekenen. In geval van vervoer door een taxi, voeg je de facturen van de taximaatschappij bij. 

Meer info vind je hier

Je kind met een beperking volgt les in het buitengewoon onderwijs

Op welke tegemoetkoming bij de vervoerskosten heb je recht? 

In het buitengewoon onderwijs kan je kind gebruik maken van individueel vervoer of van collectief vervoer.  

Collectief leerlingenvervoer is georganiseerd busvervoer, onder de bevoegdheid van het Departement Onderwijs en De Lijn. Een bus pikt rechthebbende leerlingen op aan een vaste opstapplaats (= woonplaats, verblijfplaats, opvangadres, halte van De Lijn ...) en brengt ze naar de school of vestigingsplaats, en omgekeerd. 

Als je kind gebruik maakt van collectief vervoer, sluit dat in principe een tegemoetkoming bij het gebruik van individueel vervoer uit, en omgekeerd. Uitzonderlijk kan je binnen eenzelfde traject wel een combinatie van de twee inzetten. 

Individueel leerlingenvervoer omvat 2 vervoersvormen: 

  • Eigen vervoer: je brengt je kind zelf met de wagen naar school. 
  • Openbaar vervoer: je kind gaat met het openbaar vervoer naar school (NMBS, De Lijn, MIVB of TEC). 

Als je kind voor het woon-schoolverkeer gebruik maakt van een van beide vervoersvormen, kan je onder bepaalde voorwaarden rekenen op een tegemoetkoming van de Vlaamse overheid in de individuele vervoerskosten. 

Je kind heeft pas recht op een tegemoetkoming voor individueel leerlingenvervoer als het de lessen volgt in de dichtstbijzijnde school (tot op het niveau van de vestigingsplaats), gerekend vanaf de verblijfplaats van je kind. Het gaat om de meest nabije school uit het onderwijsnet waar jij als ouder voor kiest. De school moet het onderwijs aanbieden waar het verslag voor toegang tot het buitengewoon onderwijs van je kind naar verwijst. In bepaalde gevallen kan je een afwijking op de voorwaarde van de dichtstbijzijnde school aanvragen, zodat je kind kan rekenen op een tegemoetkoming in de vervoerskosten naar een verdere school. 

Hoe vraag je deze tegemoetkoming aan? 

Alleen de school kan het recht op individueel leerlingenvervoer aanvragen, bij het team Leerlingenvervoer van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming. Als je denkt dat je kind recht heeft op een tegemoetkoming, neem je dus het best contact op met de school van je kind. 

Als de aanvraag goedgekeurd wordt, neemt de school contact op: 

  • met de openbare vervoermaatschappij, voor een abonnement openbaar vervoer. Je kind ontvangt nadien het abonnement. 
  • met het ministerie van Onderwijs, voor een subsidie voor school-woonvervoer met de eigen wagen. Je ontvangt nadien de subsidie via de school. 

Wil je weten hoeveel de subsidie voor vervoer met de eigen wagen bedraagt in jouw geval? Neem contact op met de school. 

Meer info over het individueel leerlingenvervoer in het buitengewoon onderwijs vind je hier

 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord