Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Vraag van een ouder > mag/moet mijn meerderjarig kind gaan stemmen?

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Algemeen met de tags , ,

Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober werd volgende vraag op ons ouderplatform gepost:

“Mijn zoon is 21 jaar en zal dus een kiesbrief krijgen maar kan niet lezen of schrijven. Ik ben als mama bewindvoerder. Moet ik dan aan de dokter een attest vragen dat hij zelf niet kan stemmen? Weet er iemand hoe dit werkt?”

Er kwamen heel wat reacties binnen op deze vraag met een boeiende discussie als gevolg. Hierbij gaven heel wat ouders aan dat ook hun kind recht heeft om te stemmen en dat zelf kan mits hulp.

Wat zegt de wet?

In België is stemmen niet alleen een plicht, het is ook een recht van elke burger ouder dan 18, ook als je een handicap hebt. Dat staat in het VN-Verdrag voor de rechten van mensen met een beperking. België heeft dat Verdrag goedgekeurd. Mensen met een handicap moeten daarom optimale kansen krijgen om –liefst zo zelfstandig mogelijk- deel te nemen aan de verkiezingen.  

Zo is er dit jaar een pilootproject waarmee blinde kiezers via een audiomodule de kans krijgen om op een autonome manier hun stem uit te brengen. Sommige gemeenten voorzien een vergrootglas voor mensen met een visuele handicap. In principe moet er ook per gemeente 1 toegankelijk stemlokaal ter beschikking zijn. Informeer hiervoor het best vooraf bij je gemeente.

Wie heeft geen stemrecht?

En toch lazen we in onze Facebookgroep dat er ook mensen met een handicap zijn die niet mogen gaan stemmen. Hoe komt dit?

Je mag in België niet gaan stemmen als:

  • je geïnterneerd bent
  • de vrederechter oordeelt dat je niet in staat bent om te gaan stemmen.

Hoe weet je of je meerderjarig kind al dan niet stemgerechtigd is?

In principe is iedereen boven de 18 stemgerechtigd tenzij er een vonnis is van de vrederechter in het kader van de bewindvoering waarin expliciet staat vermeld dat je kind niet stemgerechtigd is. Enkel dan is je kind niet stemgerechtigd. Het heeft dus niets te maken met de tekst ‘vrijgesteld’ op de identiteitskaart zoals we hier en daar lazen. De term ‘vrijgesteld’ op de identiteitskaart zorgt er enkel voor dat je kind vrijgesteld is om een handtekening te plaatsen op de identiteitskaart omdat hij/zij daar niet toe in staat is. Deze vrijstelling wordt ook niet uitgebreid naar andere documenten.

Wij waren in elk geval blij met de vele reacties en met de aanmoedigingen om zoon/dochter mee te nemen naar het stembureau. Hun stem niet verloren te laten gaan. Maar te kiezen voor een partij die goed voor hen is. Natuurlijk is iedereen vrij om te beslissen of dit voor zijn zoon/dochter haalbaar is.

Als je kind om medische redenen niet in staat is om naar het stembureau te gaan of niemand hem/haar kan vervoeren, dan

  • vraag je een bewijs van afwezigheid via een doktersattest (opgelet: een arts die zelf kandidaat is bij de verkiezingen, mag dat attest niet geven).
  • download je hier het volmachtformulier
  • laat je je kind beslissen aan wie de volmacht gegeven wordt (de volmachtkrijger). Let wel: de volmachtkrijger mag geen volmacht hebben gekregen voor andere stemgerechtigden (één volmacht per volmachtkrijger).

Op de dag van de verkiezingen gaat de volmachtkrijger, in vele gevallen dus jij als ouder, met het volmachtformulier en de nodige documenten naar het stembureau dat op de oproepingsbrief van je kind vermeld staat.

Nog ter info: Unia, het interfederaal Gelijkekansencentrum, lanceerde een campagne om mensen met een beperking op te roepen te gaan stemmen. Je vindt alle info hier terug.

 

 

 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord