Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Vraag vanuit onze app rond ondersteuning in het onderwijs

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie onderwijs.

“Hoi, ik ben de trotse mama van een 3-jarig zoontje met een motorische beperking. Mentaal is hij goed ontwikkeld want hij heeft achterstand ingehaald.

Sinds dit schooljaar volgt hij halve dagen school in het gewoon onderwijs bij ons in de buurt. We stellen vast dat het voor de juf heel moeilijk wordt om onze zoon blijvend te kunnen ondersteunen in combinatie met het steeds groeiende leerlingenaantal in de klas. Immers, hoe meer kleuters er in de klas bijkomen, hoe minder tijd er voor hem vrij te besteden is. Ik voel mij nu tegen de muur gezet door het huidige systeem.

Het M-decreet verplicht scholen om kinderen te aanvaarden maar ze krijgen daar weinig tot geen extra middelen toe. Zijn zelfredzaamheid gaat nu eenmaal trager dan bij een ander kind, wat de andere kinderen ook niet ten goede komt. Vandaar mijn vraag naar info en ervaringen van andere ouders. Kunnen jullie helpen?”

Volgende tips kwamen ondertussen al binnen: Bij de vakgroepen orthopedagogie van de hogescholen en de universiteiten hebben ze een databank aan studenten die, eventueel in het kader van hun opleiding, vrijwillig een aantal uren komen ondersteunen op school. Als je hen een mailtje stuurt en jouw verhaal uit de doeken doet, dan kan je het geluk hebben een student te vinden. Of je een stagiair krijgt toegewezen al dan niet, hangt van een aantal toevalligheden af maar het is zeker het proberen waard.

Doe eens navraag bij het ondersteuningsnetwerk van de school. Zij zouden een ondersteuner moeten kunnen vrijmaken voor een aantal uren per week. Dit is nieuw sinds 1 september 2017 en kan door de ouders samen met het CLB worden aangevraagd en uitgewerkt.

Dit zijn oplossingen die je op korte termijn kan zoeken. Een andere mama vertelt: op lange termijn is PAB-assistentie een mooie oplossing voor de ondersteuning op school.

De assistent kan mee in de klas ondersteunen. Jammer genoeg is er een lange wachtlijst voor PAB-assistentie en duurt het vaak jaren vooraleer een PAB wordt toegekend. Zelf heb ik zo’n PAB voor mijn zoon. Dat werkt fantastisch. Voor mij was het dé oplossing maar we hebben er ook een 4-tal jaren moeten op wachten. Als je een PAB-assistentiebudget wil aanvragen, dan kan je voor alle info bij een budgethoudersorganisatie terecht zoals Onafhankelijk leven.

Een papa geeft nog mee dat je met een BOB ondertussen de hoogste ondersteuningsnood zelf ook kan proberen in te vullen. Met jouw budget van 300 euro per maand kan je bv. vrijwilligers betalen en zo je assistentie organiseren. Vanaf januari 2018 wordt het ook fiscaal interessanter om bij te klussen. Je kan steeds assistenten zoeken op: zorgenassistentie.be of jouw vraag op deze website posten. Dan kunnen studenten of anderen hierop reageren.

Wat is een BOB?

We leggen het hier graag nog even uit:

Een BOB is de afkorting van het basisondersteuningsbudget.

Het basisondersteuningsbudget (BOB) is een Vlaamse tegemoetkoming voor mensen met een handicap. Het gaat om een maandelijks bedrag van 300 euro dat uitbetaald wordt door de zorgkas waarbij u aangesloten bent.

Het basisondersteuningsbudget is de eerste trap van persoonsvolgende financiering waarmee mensen met een handicap zelf hun leven en zorg kunnen organiseren.

Wie heeft er recht op?

Vanaf september 2017 gelden volgende voorwaarden:

minstens 12 punten op de schaal voor bijkomende of verhoogde kinderbijslag: kinderen en jongeren tot 21 jaar

of minstens 12 punten op de medisch-sociale schaal voor de integratietegemoetkoming: jongvolwassenen van 21 tot en met 25 jaar
Hoe wordt deze leeftijd bepaald?

Valt de startdatum van uw score op de medisch-sociale schaal vóór 1 september 2017? Dan mag u nog geen 26 jaar zijn op 1 september 2017.

Valt de startdatum van uw score op de medisch-sociale schaal op of na 1 september 2017? Dan mag u nog geen 26 jaar zijn op de startdatum van uw score op de medisch-sociale schaal.

Bijkomende voorwaarden:

Geen gebruik maken van ondersteuning van het VAPH via niet Rechtstreeks Toegankelijke Hulp.

Aangesloten zijn bij een Zorgkas. Hiervoor betaal je een jaarlijkse bijdrage van 50 euro (of 25 euro als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming). Wie jonger is dan 25 en in aanmerking komt voor een BOB, kan gratis aansluiten.

Opmerking: Het BOB wijzigt niets aan de uitbetaling van de bijkomende kinderbijslag of de integratietegemoetkoming. Het BOB kan hiermee gecombineerd worden.

Nog een tip van een ouder: Ouders voor inclusie hebben een brochure uitgewerkt rond “wegwijs in inclusie.” Daarin staan tips voor ouders van kinderen met een beperking in het inclusief onderwijs. Momenteel wordt de brochure herwerkt en is ze niet beschikbaar.

Uit de tips die binnenkwamen op ons oudernetwerk blijkt dat je als ouder vaak creatief en ondernemend moet zijn om oplossingen te vinden. Hebben jullie nog interessante tips rond ondersteuning in het gewoon onderwijs? Surf dan naar onze site www.deouders.be en registreer je op ons oudernetwerk. Of stuur een mailtje naar info@deouders.be. Want delen is leren!

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord