Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Waar heb ik recht op? > Belastingaangifte

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie financieel met de tags , , , ,

Enkele tips om je belastingaangifte correct in te vullen op basis van jouw rechten als ouder van een 'bijzonder' kind.

bijkomende verhoging van de belastingvrije som

Heb je gehandicapte kinderen of andere gehandicapte personen ten laste? Dan heb je recht op een bijkomende verhoging van de belastingvrije som. Dat betekent dat een groter deel van jouw inkomen niet belast wordt en dat je dus minder belastingen moet betalen.

Wanneer kom je in aanmerking voor een verhoging van de belastingvrije som?

Als je kind voor ten minste 66% getroffen is door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één of meer aandoeningen, dan wordt je kind erkend als gehandicapt bij de aangifte van de belastingen. 

Dat komt voor de kinderbijslag voor gehandicapte kinderen overeen met een minimum van 4 punten in pijler 1 (onafhankelijk van het aantal punten voor het geheel van de 3pijlers).

Het belastingvrije deel van het inkomen wordt voor elke ouder verhoogd volgens het aantal kinderen ten laste. Een gehandicapt kind telt voor 2 kinderen.

Bedragen (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019)

 • voor 1 kind ten laste   € 1.610
 • voor 2 kinderen ten laste € 4.150
 • voor 3 kinderen ten laste € 9.290
 • voor 4 kinderen ten laste € 15.030
 • voor meer dan 4 kinderen ten laste verhoging per kind boven het 4de kind € 15.030 +5740€ 

Voorbeeld

Je hebt 2 kinderen ten laste waaronder 1 gehandicapt kind. Dan heb je dus recht op het fiscaal voordeel voor 3 kinderen ten laste, of 9.290 euro (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019). Je vermeldt het aantal gehandicapte kinderen en andere gehandicapte personen in jouw aangifte in vak II, B.

Hoe bewijs je dat je kind in aanmerking komt?

Je houdt het bewijs van de handicap gewoon ter beschikking van de administratie. Je moet het dus niet bij je aangifte voegen. Let op! Het bewijs geldt slechts zolang de periode van ‘ongeschiktheid’ niet verlopen is.

Belastingvermindering voor de kosten voor opvang tot 18 jaar

Naast een verhoging van de belastingvrije som heb je onder bepaalde voorwaarden ook recht op een belastingvermindering voor de kosten voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar, met een maximum van 11,20 euro per opvangdag en per kind. 

Voor kinderen met een zware handicap blijft het maximum van 11,20 euro behouden, maar de aftrek wordt toegekend tot de vooravond van hun 18de verjaardag. Ook hier moet je het het officieel attest van de handicap ter beschikking houden van de belastingadministratie.

►Voor gezinnen die met een PAB kortverblijf inkopen voor hun kind: ook hiervoor kan je een attest voor kinderopvang krijgen van de voorziening. Niet voor het gedeelte dat je met een PAB betaalt, enkel voor het deel van de hotelkosten. ◄

Wie komt in aanmerking voor de belastingvermindering voor de kosten van opvang?

Elk kind dat recht heeft op verhoogde kinderbijslag op basis van een van de volgende criteria komt hiervoor in aanmerking:

 • een totaal van minstens 15 punten op de medisch-sociale schaal
 • een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van meer dan 80%

Onder welke voorwaarden heb je recht op de belastingvermindering voor kinderopvang?

 • De kinderopvang moet georganiseerd zijn buiten de normale lesuren waarbinnen jouw kind onderwijs volgt.
 • Je moet beroepsinkomsten hebben.
 • De kosten moeten aan welbepaalde instellingen of personen betaald zijn.
 • Je moet de opvang en het betaalde bedrag kunnen bewijzen met de nodige documenten.

Ook als een deel van de kinderbijslag rechtstreeks aan de instelling wordt betaald waar jouw kind verblijft, kan je dat bedrag, onder bepaalde voorwaarden, aftrekken als een uitgave voor kinderopvang. De instelling reikt daarvoor een attest uit. 

►Voor gezinnen die met een PAB kortverblijf inkopen voor hun kind: ook hiervoor kan je een attest voor kinderopvang krijgen van de voorziening. Niet voor het gedeelte dat je met het PAB betaalt, enkel voor het deel van de hotelkosten. ◄

Wat als je kind een goedkeuring kreeg voor verhoogde kinderbijslag met terugwerkende kracht van meer dan 4 punten in de eerste pijler?

Dan bekijk je jouw belastingaangiftes en aanslagbiljetten van de voorbije jaren het best nog eens. Kijk vanaf welk jaar deze goedkeuring geldt. Hiervoor kijk je naar het inkomstenjaar.

Stemt dit overeen met het jaartal waarin je kind voor het eerst 4 punten kreeg in de eerste pijler? Dan hoef je niks meer te doen en is alles in orde. Is dit niet het geval, dan kan je vragen om dit recht te zetten. Dit kan tot 5 jaar na het betreffende aanslagjaar.

Waar vind ik deze info?

Op jouw aanslagbiljet vind je onder de rubriek verrekende belastingvrije sommen volgende info: verhoogd voor: kinderen ten laste – gehandicapte kinderen.

Op myminfin.be kan je eveneens alle aanslagbiljetten van de voorbije jaren terugvinden.

 • Klik op "De documenten van de FOD Financiën raadplegen die mij aanbelangen"
 • Selecteer "aanslagbiljet".
  Op het aanslagbiljet zie je bovenaan over welk aanslagjaar en welk inkomstenjaar het gaat, als je naar beneden scrolt, zal je zien hoeveel kinderen ten laste waren en of er een gehandicapt kind ten laste was.


Voorbeeld

Je krijgt een goedkeuring verhoogde kinderbijslag in 2019 met terugwerkende kracht. In jouw belastingaangifte van 2018, aanslagjaar 2017 gaf je dit nog niet door omdat je toen nog geen goedkeuring verhoogde kinderbijslag had.

Als je kind er wel al recht op had omwille van de terugwerkende kracht vastgelegd in 2017, dan kan je dit alsnog laten rechtzetten. Dit doe je door een rechtzetting van ambtswege van de aanslag te vragen. Die aanvraag moet binnen de 5 jaar gebeuren.

Daarvoor contacteer je zo snel mogelijk jouw belastingkantoor. Dit kantoor kan je vinden rechts bovenaan het aanslagbiljet. Of je kan het ook terugvinden op myminfin (icoontje rechts bovenaan). In dergelijk geval kan je ook een beroep doen op de Fiscale Bemiddelingsdienst.

Contactgegevens: fiscaal.bemiddelaars@minfin.fed.be of www.fiscalebemiddeling.be.

 

Overzicht van alle belastingvoordelen

Een kind met een beperking zorgt voor veel extra uitgaven. Veel gezinnen met een kind met een beperking hebben recht op meerdere fiscale tegemoetkomingen.

BEKIJK ALLE BELASTINGVOORDELEN > 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord