Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Belastingvoordelen

Heb je gehandicapte kinderen of andere gehandicapte personen ten laste? Dan heb je recht op volgende belastingvoordelen op je personenbelasting:

 • Verhoging van de belastingvrije som
 • Belastingvermindering voor de kosten voor opvang tot 18 jaar

Verhoging van de belastingvrije som

Het belastingvrije deel van het inkomen wordt voor elke ouder verhoogd volgens het aantal kinderen ten laste. Een gehandicapt kind telt voor 2 kinderen.  Als de belastingvrije som verhoogt, dan wordt een groter deel van jouw inkomen niet belast. Daardoor moet je minder belastingen betalen.

Je vermeldt het aantal gehandicapte kinderen en andere gehandicapte personen in jouw aangifte in vak II, B.

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Je kind wordt erkend als gehandicapt bij de aangifte van de belastingen als hij of zij voor ten minste 66% getroffen is door ontoereikende of verminderde lichamelijke of geestelijke geschiktheid wegens één of meer aandoeningen.
 • Dat komt overeen met een minimum van 4 punten in pijler 1 van het Groeipakket (de nieuwe Kinderbijslag). Het aantal punten voor het geheel van de 3 pijlers speelt geen rol.

Hoe bewijs je dat je kind in aanmerking komt?

Hou het bewijs van de handicap ter beschikking van de administratie. Je moet het dus niet bij je aangifte voegen. 

Bedragen (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019)

 • voor 1 kind ten laste   € 1.610
 • voor 2 kinderen ten laste € 4.150
 • voor 3 kinderen ten laste € 9.290
 • voor 4 kinderen ten laste € 15.030
 • voor meer dan 4 kinderen ten laste: € 15.030
  + verhoging per kind boven het 4de kind: 5.740€ 

Voorbeeld

Je hebt 2 kinderen ten laste, waaronder 1 gehandicapt kind. Dan heb je dus recht op het fiscaal voordeel voor 3 kinderen ten laste, of 9.290 euro (aanslagjaar 2020, inkomsten 2019). 

 Meer info op de website van de FOD FInanciën > 

 

Belastingvermindering voor opvang van gehandicapte kinderen

 • Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op een belastingvermindering voor de kosten voor opvang van kinderen jonger dan 12 jaar, met een maximum van 11,20 euro per opvangdag en per kind. 
 • Voor kinderen met een zware handicap blijft de aftrek behouden tot aan hun 18de verjaardag. Je kan maximum van 11,20 euro per opvangdag en per kind inbrengen. 
 • Heeft jouw kind een persoonlijk assistentiebudget (PAB) en koop je daarmee kortverblijf in voor je kind? Dan kan je een attest voor kinderopvang krijgen van de voorziening. Dat attest geldt  niet voor het gedeelte dat je met een PAB betaalt, enkel voor de hotelkosten.

HOE BEWIJS JE DAT JE KIND IN AANMERKING KOMT?

Hou het bewijs van de handicap ter beschikking van de administratie. Je moet het niet bij je aangifte voegen. 

WIE KOMT IN AANMERKING ?

Elk kind dat recht heeft op verhoogde kinderbijslag op basis van:

 • een totaal van minstens 15 punten op de medisch-sociale schaal
 • een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van meer dan 80%

VOORWAARDEN BELASTINGVERMINDERING VOOR KINDEROPVANG

 • De kinderopvang moet georganiseerd zijn buiten de normale lesuren waarbinnen jouw kind onderwijs volgt.
 • Je moet beroepsinkomsten hebben.
 • De kosten moeten aan bepaalde instellingen of personen betaald zijn.
 • Je moet de opvang en het betaalde bedrag kunnen bewijzen met de nodige documenten.

Alle info over aftrek van kosten voor kinderopvang >>>

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord