Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Waar heb ik recht op? > Vermindering onroerende voorheffing

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie financieel met de tags , ,

Ben je eigenaar of huurder van een woning? In beide gevallen kan je als bijzondere ouder recht hebben op een vermindering van de onroerende voorheffing. We zetten de info voor jullie even op een rijtje.

Wat is een vermindering onroerende voorheffing?

De onroerende voorheffing is een jaarlijkse belasting op het kadastraal inkomen van onroerende goederen (zoals een woning). De vermindering van de onroerende voorheffing wordt toegekend voor de woning waarin jouw kind met een handicap zijn officiële woonplaats heeft op 1 januari van het aanslagjaar. Hoe weet je of je recht hebt op een vermindering?

1/ Is je kind kinderbijslaggerechtigd?

Dan wordt je gehandicapt kind voor de berekening van de vermindering gelijkgesteld met 2 kinderen als het over een algemeen attest van de Federale Overheidsdienst Sociale Zaken beschikt waaruit blijkt dat het in totaal minstens 6 punten heeft op de medisch-sociale schaal of een invaliditeit van minstens 66%. Heb je nog kinderen? Stel: je hebt 1 bijzonder kind en 2 andere kinderen. Dan heb je voor de berekening van de onroerende voorheffing in het totaal 4 kinderen ten laste.

2/ Is je bijzonder kind ouder dan 21 jaar en niet meer kinderbijslaggerechtigd?

Dan geldt volgende regel: de vermindering wordt toegekend aan de persoon met een handicap die aan een van de volgende voorwaarden voldoet

 • een invaliditeit van minstens 66%
 • een vermindering van het verdienvermogen tot één derde of minder
 • een vermindering van de zelfredzaamheid van minimaal 9 punten (bij kinderen is dit vanaf 6 punten!)
   

De vermindering voor een gehandicapte persoon wordt op dezelfde manier berekend als voor kinderen. De vermindering voor een gehandicapte persoon is dezelfde als voor 2 kinderen.

Hoeveel bedraagt mijn vermindering onroerende voorheffing?

Bereken hier jouw belastingvermindering

Let wel: Indien het totaalbedrag van de verminderingen hoger zou zijn dan het basisbedrag, wordt de vermindering beperkt tot het basisbedrag en moet je met andere woorden niets betalen.

ALS EIGENAAR

Gebeurt de berekening van de vermindering automatisch?

In principe wel. De attesten die de handicap aantonen, worden rechtstreeks naar de Vlaamse Belastingdienst gestuurd. De vermindering wordt automatisch toegekend op het aanslagbiljet.

Als je toch een aanslagbiljet krijgt waarop de automatische vermindering niet is toegekend, dan kan je schriftelijk of online een bezwaar indienen. Je hebt hiervoor jouw attest nodig. Het attest kan je verkrijgen bij:

 • jouw ziekenfonds
 • het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Directie-generaal voor Personen met een Handicap (FOD Sociale Zekerheid)

Een attest voor een kind met een handicap geldt tot je kind 21 jaar oud is. Vanaf dan moet je een nieuw attest aanvragen nl. een attest voor een persoon met een handicap.

Als je een attest van de FOD Sociale Zekerheid ontvangt met terugwerkende kracht, dan kan je nog tot 5 jaar terug de vermindering aanvragen via een bezwaar.

Hoe teken je bezwaar in?

Als je niet akkoord gaat met een aanslag, kan je een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dat kan:

 • schriftelijk, door het verzenden van een brief naar volgend adres: Vlaamse Belastingdienst | Vaartstraat 16 |9300 Aalst
 • per fax op het nummer (053) 72 23 75
 • online via het digitaal loket

Een bezwaarschrift moet ingediend worden binnen een termijn van drie maanden na de derde werkdag die volgt op de verzenddatum die vermeld is op het aanslagbiljet. Laattijdige bezwaarschriften zijn niet ontvankelijk en kunnen dus niet behandeld worden. Daarom is het erg belangrijk dat je tijdig reageert.

ALS HUURDER

Als huurder (of verhuurder) vraag je de vermindering één keer aan. Nadien wordt de vermindering automatisch toegekend. Ook als je als huurder verhuist naar een andere in Vlaanderen gelegen huurwoning wordt de vermindering automatisch toegekend, als nog steeds aan alle voorwaarden is voldaan is. Hiervoor kijkt men naar de situatie op 1 januari van het aanslagjaar.

Als je als huurder je aanvraag doet, breng je het best de eigenaar op de hoogte.

De vermindering moet worden aangevraagd met het aanvraagformulier voor huurders, voor 1 mei van het aanslagjaar en verstuurd worden 

 • via het contactformulier op de website van de Vlaamse belastingdienst of
 • via brief of fax aan de Vlaamse belastingdienst in Aalst Vaartstraat 16 |9300 Aalst

Er moeten geen attesten meegestuurd worden. De Vlaamse belastingdienst ontvangt deze attesten rechtstreeks van de bevoegde diensten.

Ook huurders die de voorbije jaren huurder waren, zelfs op een ander adres, kunnen nog tot 5 jaar terug de vermindering voor huurders aanvragen via een bezwaar. Dit bezwaar kan zowel door de eigenaar als de huurder ingediend worden bij de Vlaamse Belastingdienst | Vaartstraat 16 |9300 Aalst of per fax op het nummer (053) 72 23 75 of online via het digitaal loket. De ontvangstmelding van het bezwaar gaat enkel naar de eigenaar, zowel huurder als eigenaar krijgen wel een beslissingsbrief.

Let op, als je in de voorbije 5 jaar naar een andere huurwoning bent verhuisd, dan moet je voor elk jaar dat je de vermindering vraagt, naam, adres en Rijksregisternummer (voor zover gekend) van de eigenaar op 1 januari van het aanslagjaar vermelden.

Zowel de huurder als de verhuurder ontvangt na de aanvraag (éénmalig) een brief als de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders wordt toegekend. Deze brief wordt samen met het aanslagbiljet verstuurd.

Vervolgens krijgt de huurder jaarlijks een brief als de eigenaar de vermindering van de onroerende voorheffing voor huurders heeft ontvangen. De eigenaar ziet deze vermindering op zijn aanslagbiljet van de onroerende voorheffing staan.

De eigenaar moet het bedrag van de vermindering jaarlijks aftrekken van de huurprijs of doorstorten aan de huurder.

 

Overzicht van alle belastingvoordelen

Een kind met een beperking zorgt voor veel extra uitgaven. Veel gezinnen met een kind met een beperking hebben recht op meerdere fiscale tegemoetkomingen.

BEKIJK ALLE BELASTINGVOORDELEN > 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord