Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Waar heb ik recht op? > vrijstelling belasting op de inverkeerstelling - verkeersbelasting

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie financieel met de tags , , , ,

Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV)

De belasting op inverkeerstelling (BIV) is een eenmalige belasting die iedere eigenaar van een nieuw of tweedehands voertuig moet betalen vanaf de ingebruikname van het voertuig op de openbare weg in België. In het Vlaamse gewest wordt de BIV geïnd door de Vlaamse Belastingdienst.

De verkeersbelasting (VKB)

De verkeersbelasting is een jaarlijkse belasting op motorvoertuigen die personen en goederen over de weg vervoeren. 

Als persoon met een handicap kan je een vrijstelling krijgen voor beide belastingen als je aan volgende voorwaarden voldoet.

Voorwaarden

Een vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling (BIV) wordt verleend aan als het voertuig uitsluitend gebruikt wordt

 • als persoonlijk vervoermiddel voor een volwassene of een kind met een handicap
 • of om boodschappen te doen voor de volwassene of het kind met een handicap

Wie kan een vrijstelling aanvragen?

 • Je bent volledig blind.
 • Je bent volledig verlamd aan de bovenste ledematen of hebt een blijvende invaliditeit van minstens 50% die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen.

Bijkomende voorwaarden

 • De persoon met een handicap moet een invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid hebben, met de vermelding dat de betrokkene recht heeft op vrijstelling van de verkeersbelasting, of dat hij is getroffen door volledige blindheid, of volledige verlamming van de bovenste ledematen, of dat die ledematen geamputeerd zijn, of dat hij is aangetast door een blijvende invaliditeit die rechtstreeks toe te schrijven is aan de onderste ledematen en ten minste 50% bedraagt.
 • Er wordt slechts aan één voertuig een vrijstelling toegekend, m.a.w. de vrijstelling is gelinkt aan de persoon met een handicap waarvoor de vrijstelling is aangevraagd. Voor éénzelfde persoon met een handicap kan je dus maar één keer een vrijstelling aanvragen.
 • Als het voertuig een lichte vrachtwagen is, moet je als persoon met een handicap beschikken over een attest van een geneesheer waarin de noodzaak van het gebruik van dit voertuig bevestigd wordt.

Mag iedereen met met deze wagen rijden?

Ja, dat mag. Iedereen met een geldig rijbewijs mag het vrijgestelde voertuig besturen.

Hoe vraag je de vrijstelling aan?

Je vraagt de vrijstelling éénmalig aan met het aanvraagformulier(externe website):

 • onmiddellijk na de inschrijving van het voertuig bij de DIV. In dat geval zal je geen aanslagbiljet ontvangen.
 • of na ontvangst van je aanslagbiljet. Dan heb je nog drie maanden de tijd om de aanvraag in te dienen.

Voeg bij je aanvraagformulier een recent invaliditeitsattest van de FOD Sociale Zekerheid. Het attest voor een kind met een handicap geldt maximaal tot het kind 21 jaar oud is. Vanaf 21 jaar moet je sowieso een attest voor een persoon met een handicap aanvragen. 

LET OP! De meeste attesten voor kinderen met een handicap zijn tijdelijke attesten. Wanneer de geldigheidsperiode van het invaliditeitsattest is verlopen, moet je zelf opnieuw een aanvraag indienen.

Als je een attest ontvangt met terugwerkende kracht, dan kan je de vrijstelling ambtshalve schriftelijk aanvragen voor een periode tot maximum vijf jaar. De terugwerkende kracht geldt enkel als je een attest kunt voorleggen dat je nog niet eerder kon voorleggen.

Bezorg de ondertekende aanvraag:

 • via het digitaal loket
 • via het contactformulier aan de Vlaamse Belastingdienst
 • of verstuur het per post of fax naar de Vlaamse Belastingdienst in Aalst.

Je krijgt binnen de twee weken een ontvangstmelding.

Bij elke wijziging (bijv. als je verandert van nummerplaat) moet je de vrijstelling opnieuw aanvragen.

Kreeg je toch een aanslagbiljet en ga je niet akkoord? Dan moet je een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Belastingdienst-Vaartstraat 16- 9300 Aalst. Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn door de belastingschuldige of zijn mandataris en moet ingediend worden binnen de drie maanden, te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van het aanslagbiljet.

Toekennen van de vrijstelling

Je ontvangt 6 maanden na de ontvangstmelding een beslissingsbrief van de Vlaamse Belastingdienst:

 • Bij een positieve beslissing wordt de periode van vrijstelling aangeduid en ontvang je geen aanslagbiljet meer.
 • Bij een negatieve beslissing wordt de reden van afwijzing vermeld.

Stopzetten van de vrijstelling

Als je de vrijstelling stopzet (bijv. na het overlijden van de persoon met een handicap) moet je dit melden aan de Vlaamse Belastingdienst met het aanvraagformulier tot stopzetting van een vrijstelling.

Bedrag

Als je een vrijstelling krijgt, dan moet je geen verkeersbelasting en geen BIV betalen.

Als je vrijstelling nog niet werd goedgekeurd en je ontvangt toch een aanslagbiljet, dan raden wij je aan om het aanslagbiljet te betalen. Als je recht hebt op de vrijstelling ontvang je binnen de twee maanden een terugbetaling.

Overzicht van alle belastingvoordelen

Een kind met een beperking zorgt voor veel extra uitgaven. Veel gezinnen met een kind met een beperking hebben recht op meerdere fiscale tegemoetkomingen.

BEKIJK ALLE BELASTINGVOORDELEN > 

 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord