Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Waar heb ik recht op? > nieuwe refertelijst vanaf 1 oktober 2020

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Hulpmiddelen met de tags , ,

In december 2018 schreven we in onze rubriek ‘Waar heb ik recht op?’ een artikel rond de nieuwe aanpak bij mobiliteitshulpmiddelen. Sinds 1 januari 2019 moeten die worden aangevraagd bij de Vlaamse sociale bescherming en dus niet langer bij je ziekenfonds of het VAPH. Vooor alle andere hulpmiddelen waar je recht op hebt, moet je nog steeds bij het VAPH terecht. Sinds 1 oktober 2020 is hiervoor een nieuwe refertelijst beschikbaar.

Welke mobiliteitshulpmiddelen vraag je voortaan aan bij de Vlaamse sociale bescherming?

 • Een manuele rolstoel. Hiertoe behoren ook duwwandelwagens.
 • Een elektronische rolstoel. Dit zijn rolstoelen met elektromotoren die je bv. bedient met een joystick en bedieningsknoppen.
 • Een elektronische scooter. Dit zijn zitscooters of wagentjes met drie of vier wielen waarmee je zowel binnen als buiten afstanden kunt afleggen.
 • Een drie- of vierwielfiets en zitdriewielfiets.
 • Een loophulpmiddel. Dit biedt ondersteuning bij het staan of stappen. Er zijn ook weer verschillende types, bv. met en zonder wieltjes.
 • Een stasysteem. Dit is een elektrisch instelbare statafel, die iemand ondersteunt bij het rechtstaan.

Alle andere mobiliteitshulpmiddelen blijven evenwel de bevoegdheid van het VAPH. Hieronder vallen bv:

 • Aankoppelwielen voor manuele rolstoel
 • Ombouwpakket elektrische ondersteuning voor manueel aankoppelwiel
 • Elektrische aankoppeleenheid/trekeenheid voor manuele (hoepel)rolstoel
 • Driewiel(lig)fietsen enkel met handtrappers (niet met dubbel aandrijfsysteem: voet- en handtrappers!)
 • Rolstoelfiets
 • Rolstoelplateaufiets
 • Rolstoel-fietsverbinding
 • Tandems, duofietsen, aanhangfietsen
 • Rolstoelhulpmotor voor de begeleider

Ook voor een (gedeeltelijke) terugbetaling van alle andere hulpmiddelen waar je recht op hebt, moet je nog steeds bij het VAPH terecht.

De hulpmiddelen waarvoor een terugbetaling mogelijk is, staan opgelijst in de zogenaamde refertelijst. Die wordt quasi jaarlijks aangepast. Welke versie van de refertelijst voor jouw aanvraag nu van toepassing is, hangt samen met de datum waarop je je aanvraag bij het VAPH hebt ingediend of zal indienen. Sinds 1 oktober 2020 bestaat er een nieuwe versie van deze refertelijst. Meer info vind je hier.

Wordt mijn hulpmiddel volledig terugbetaald?

Dat hangt ervan af. Voor elk hulpmiddel of aanpassing staat telkens aangegeven hoe groot het maximumbedrag van de tegemoetkoming is. Dat maximumbedrag heet het refertebedrag.

Voor hulpmiddelen die meerkosten inhouden in verhouding tot het vergelijkbare standaardproduct worden de 'basiskosten' in mindering gebracht van het factuurbedrag. Die basiskost moet je dus zelf betalen. De basiskosten zijn de kosten van het standaardproduct dat een persoon zonder handicap in dezelfde omstandigheden kan gebruiken. Voor een aangepaste smartphone bv. bedraagt de basiskost 55 euro aangezien men ervan uitgaat dat je die in normale omstandigheden ook zou hebben gekocht.

Wat is de refertetermijn?

De refertetermijn geeft, in jaren, de gemiddelde levensduur aan van het hulpmiddel in kwestie. Dat betekent dat je in principe zolang met een bepaald hulpmiddel moet doen vooraleer je een nieuw kan aanvragen.

Voor welke types hulpmiddelen heb je recht op een terugbetaling?

Zowel mensen met een motorische, visuele of auditieve handicap, mensen met een spraak-, taal- of stemstoornis en mensen met een verstandelijke handicap hebben recht op een terugbetaling van bepaalde hulpmiddelen. De hulpmiddelen en aanpassingen kan je aanvragen voor verschillende activiteiten:

 • activiteiten dagelijks leven
 • mobiliteit (andere dan rolstoelen en scooters)
 • wonen
 • communicatie
 • aangepaste stoelen en tafels, antidecubitusmateriaal,…
Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord