Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

We vragen maatregelen aan de overheid om onze bijzondere gezinnen maximaal te ondersteunen in deze coronatijd.

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Algemeen met de tags , , , , ,

We horen dagelijks emotionele verhalen over hoe hard onze gezinnen van kinderen met een beperking het nu te verduren krijgen. Als je kind voltijds thuis verblijft, dan krijg je de zorg nauwelijks gebolwerkt. Sommige ouders moeten hierbij ook nog telewerken of zelfs gaan werken.

Anderzijds stellen we vast dat heel veel MFC’s en scholen buitengewoon onderwijs momenteel bijna leeg zijn. Een groot deel van de personeelsleden hebben er nauwelijks tot geen taken.

Aangezien deze toestand ongetwijfeld ook na de paasvakantie zal blijven voortduren, pleiten wij ervoor om een combinatie van oplossingen uit te werken zodat alle bijzondere gezinnen vanaf 20 april maximaal kunnen worden ondersteund. Bovendien willen we vermijden dat de langdurige afwezigheid van noodzakelijke therapieën een negatief effect heeft op de gezondheid van onze kinderen.

Daarom contacteerden we de overheid en stelden we hen drie types maatregelen voor. Deze kunnen het best worden gecombineerd.

1/ We pleiten ervoor dat VZA’s, MFC’s, scholen buitengewoon onderwijs en ondersteuningsnetwerkers maximaal een (alternatieve) rol opnemen in deze coronatijd. Deze maatregel kost de overheid niets. Het vergt alleen een andere invulling van de job.

We horen van vele ouders dat er weinig tot geen contact is met de leerkrachten én de therapeuten verbonden aan het buitengewoon onderwijs of de MFC’s. Dat baart ons zorgen.

Alle kinderen met specifieke zorgnoden (zowel in het gewoon onderwijs als in het buitengewoon onderwijs) én hun ouders zouden maximaal verder recht moeten blijven hebben op de ondersteuning die ze voordien kregen. Al is het dan onder een andere vorm (bv. online).

Nu de teleconsultaties zijn goedgekeurd voor privétherapeuten ijveren we ervoor dat de therapeuten en begeleiders vanuit de MFC’s en scholen, o.a. ook via teleconsultatie aan de slag gaan met de kinderen om bv. therapie of een activiteit te geven of om hen via een app bv. online te coachen bij de verschillende taakjes die ze dagelijks moeten doen. Uiteraard aangepast aan de noden van elk kind.

In sommige gevallen (bij kinderen die niet tot de risicogroep behoren) en thuis verblijven, lijkt het ons zelfs aangewezen dat er gedurende de resterende quarantaineperiode per gezin één personeelslid wordt toegewezen dat het gezin dan eventueel een X-aantal uren zelfs fysiek thuis begeleidt zoals een persoonlijk assistent. Zo wordt het risico zo minimaal mogelijk gehouden.

Ook voor andere diensten kunnen personeelsleden worden ingeschakeld. Zo denken we dat een boodschappendienst wel interessant kan zijn. Voor veel van onze gezinnen van een kind met een beperking is het een huzarenstukje om de boodschappen te doen.

Eventueel kan er ook begeleiding in open lucht plaatsvinden afhankelijk van de mogelijkheden en de noden van het kind.

Update: het VAPH heeft de uitdrukkelijke vraag gesteld aan de MFC's om na de paasvakantie al hun personeelsleden optimaal aan het werk te zetten in de ondersteuning van bijzondere gezinnen. Laat ons zeker horen wat jullie MFC voor jullie doet. Gebeurt er niks? Laat ons ook dat weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing.

2/ We pleiten momenteel bij de overheid ook voor financiële compensatiemaatregelen voor onze gezinnen die hun kind voltijds thuis verzorgen. Zodra we hierover meer nieuws hebben, dan informeren we jullie hierover.

Update: Het VAPH nam al maatregelen voor PAB en PVB budgethouders.

Enerzijds wordt ervoor gezorgd dat er geen meerkosten zijn voor budgethouders die in de
COVID-19-periode fulltime opgevangen worden in de voorziening.
● Anderzijds wordt er een financiële compensatie voorzien voor budgethouders die tijdens de
COVID-19-periode niet terechtkunnen bij hun voorziening en de ondersteuning thuis moeten
organiseren.
● Tegelijkertijd wordt er ook een financiële compensatie voorzien voor budgethouders die
geconfronteerd worden met meerkosten door de uitval van hun zorgaanbieders en assistenten
of begeleiders. (bron VAPH)

3/ Ten slotte ondersteunen we de vraag van de Gezinsbond naar een speciaal zorgverlof voor ouders van kinderen met extra zorgnoden. Ook na deze periode zouden ouders even de tijd moeten krijgen om weer op adem te komen na deze intensieve maanden.

Update: Er is een zorgverlof in de maak voor alleenstaande ouders. Dit gaat noch voor ons noch voor de Gezinsbond helaas niet ver genoeg. Wordt vervolgd.

We hopen dat de overheid deze maatregelen kan uitrollen en het systeem kan operationaliseren meteen na de paasvakantie. Zo biedt de overheid onze gezinnen van kinderen met een beperking een perspectief.

Zijn er nog zaken waarmee we jullie kunnen helpen? Dan horen we het graag. Stuur ons hiervoor een mailtje naar info@deouders.be of laat het ons weten op onze FB groep De Ouders ‘Mijn kind, bijzonder kind.’

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord