Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Webinar Verkiezingen 2024

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Algemeen met de tags , , ,

Wat willen de politieke partijen doen voor mensen met een handicap? 

Op 9 juni 2024 trekken we naar de stembus om nieuwe beleidsmakers te kiezen op Vlaams, federaal en Europees niveau. Wat staat er op het spel voor kinderen en volwassenen met een handicap? De Ouders en Onafhankelijk Leven zijn alleszins nieuwsgierig. Daarom organiseren we op 29 februari 2024 een webinar waarin Vlaamse partijen hun kijk op ondersteuning van mensen met een handicap delen. VRT-journaliste Goedele Devroy legt hen het vuur aan de schenen. 

Schrijf je in voor het webinar

 

De rechten van kinderen en volwassenen met een handicap worden nog onvoldoende gerespecteerd. Ze krijgen niet altijd de ondersteuning waar ze recht op hebben, worden vaak uitgesloten en kunnen niet volwaardig deelnemen aan de samenleving. 

De Ouders en Onafhankelijk Leven vinden dat alle beleidsniveaus en beleidsdomeinen nauwer moeten samenwerken. De verschillende overheden moeten samen één concreet actieplan opstellen. Dit plan moet ervoor zorgen dat mensen met en zonder handicap samen kunnen leren, wonen, werken en leven in een inclusieve samenleving. 

Zijn er de laatste jaren dan geen stappen vooruit gezet? Zeker wel. De invoering van de persoonsvolgende financiering (PVF) in 2017 was bijvoorbeeld een belangrijke verwezenlijking. Het nieuwe systeem betekende een boost voor de zelfregie en autonomie van mensen met een handicap. Al zijn bijsturingen uiteraard nodig: het systeem is nog te complex en de lange wachtlijsten blijven een doorn in het oog. 

De huidige Vlaamse regering leverde een behoorlijke inspanning door het aantal mensen dat wacht in prioriteitengroep 1, zogenaamd de meest dringende groep, weg te werken. 17.000 volwassenen met een handicap wachten nog steeds op hun broodnodige persoonsvolgend budget. Onaanvaardbaar.

Ook voor minderjarigen deed de regering een inhaalbeweging. Vandaag hebben 1.800 gezinnen een persoonlijke-assistentiebudget (PAB), het dubbele van het begin van de legislatuur. Toch wachten honderden gezinnen nog op een PAB, vooral de gezinnen die inclusie nastreven. Een volwaardig persoonsvolgend systeem voor minderjarigen zou een grote vooruitgang zijn, maar de regering kwam die belofte uit het regeerakkoord niet na. 

Ondanks stappen in de goede richting, is er dus nog een lange weg te gaan. Er is bovendien meer nodig dan alleen maar verbeteringen op vlak van persoonsvolgende financiering. Een echte inclusieve samenleving vereist maatregelen op alle vlakken: onderwijs, werk, toegankelijkheid, mobiliteit, vrije tijd, ondersteunende diensten, wonen, enzovoort. 

Hoe willen politieke partijen al deze uitdagingen aanpakken in de volgende legislatuur? Ontdek het tijdens het webinar van De Ouders en Onafhankelijk Leven op 29 februari.  

Schrijf je snel in! 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord