Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Nieuw! Globale individuele ondersteuning in de inclusieve kinderopvang en het onderwijs

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Algemeen met de tags , , ,

Wat is GIO?

GIO is de afkorting voor globale individuele ondersteuning, een nieuwe functie binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH). GIO is een laagdrempelige vorm van ondersteuning die snel inzetbaar is in de gewone kinderopvang of klas zodat kinderen met een specifieke zorgbehoefte samen kunnen opgroeien. Een globale individuele ondersteuner kan bv. aan de kinderopvang advies geven over hoe ze het eetmoment het best organiseren of kijken hoe een kindje kan worden gestimuleerd om te spelen. In een klasgebeuren kan de ondersteuner een kind van het eerste leerjaar helpen om zich veilig in het schoolgebouw te leren bewegen of helpen om structuur in te bouwen bij eetmomenten.

De individuele ondersteuner is ook een brugfiguur bij wie men met alle vragen terecht kan en die samen met al wie het kind begeleidt informatie uitwisselt.

Wie kan genieten van deze globale individuele ondersteuning?

Deze nieuwe ondersteuning richt zich tot jonge kinderen met (een vermoeden van) handicap tot en met het eerste leerjaar (van 0 tot 7 jaar). De focus ligt op de overgangsmomenten in inclusieve trajecten bv. de eerste stap naar de kinderopvang, de overgang tussen kinderopvang en de kleuterklas, van de kleuterklas naar de lagere school.

Moet je hiervoor als ouder betalen?

Neen, de globale individuele ondersteuning is gratis. Op jaarbasis heb je recht op een 30-tal uren globale individuele ondersteuning, maximaal 4 RTH punten. Deze uren komen bovenop de 8 punten RTH waar elk kind met (een vermoeden) van handicap al gebruik van kan maken binnen de rechtstreeks toegankelijke hulp. (RTH)

Hoe vraag je dit aan?

Als ouder beslis je zelf of je dit aanvraagt en bij welke zorgaanbieder. De opvang of de school kunnen je hierbij ondersteunen. Je hebt inspraak over de manier waarop de GIO wordt ingezet. Je hoeft hiervoor geen aanvraag te doen bij de intersectorale toegangspoort. Globale individuele ondersteuning is namelijk een vorm van rechtstreeks toegankelijke hulp; hulp dus waarvoor je rechtstreeks naar een zorgaanbieder kan stappen.

Bij welke zorgaanbieders kan je hiervoor terecht?

De lijst met zorgaanbieders die globale individuele ondersteuning bieden, vind je hier.

De globale individuele ondersteuning is evenwel nog niet in elke provincie volledig opgestart.

In West-Vlaanderen en Antwerpen kan men al gebruik maken van het aanbod sinds september.

In Limburg en Vlaams-Brabant werd het aanbod in de loop van oktober bekend.

In Oost-Vlaanderen is het volledige aanbod nog niet bekend, maar een groot deel van de aanbieders is al kunnen starten in oktober.

 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord