Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Te lange wachttijden voor zorgtoeslag: wat wij vragen

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Financieel met de tags , , , , ,

Ouders van kinderen met een beperking hebben recht op een zorgtoeslag. Vandaag zijn de wachttijden voor de aanvraag en de verlenging van de zorgtoeslag zeer lang. Wij pleiten voor een aanpassing van het systeem, maar raden je aan om je alvast goed voor te bereiden. 

Waarover gaat het?

Sinds 1 januari 2019 is de federale Kinderbijslag omgevormd tot het Vlaamse Groeipakket. Vroeger hadden ouders van kinderen met een beperking recht op een verhoogde kinderbijslag, sindsdien hebben ze recht op een zorgtoeslag.

Die zorgtoeslag wordt gegeven aan kinderen met specifieke zorgnoden. De toeslag is afhankelijk van de ondersteuningsbehoefte en geldt voor een bepaalde periode. Op het einde daarvan moet je een nieuwe aanvraag indienen om de zorgtoeslag te behouden.

En daar loopt het onder andere mis.

Team Zoë, de dienst van Kind en Gezin die de aanvragen verwerkt, kampt met zeer grote vertragingen. Daardoor moeten ouders, zelfs als ze met alles in orde zijn, maandenlang wachten op de zorgtoeslag waarop ze recht hebben.

Maandenlange procedure 

Een half jaar voordat de zorgtoeslag verloopt, ontvangen ouders een brief waarin staat dat ze 1 maand de tijd krijgen om een nieuw dossier samen te stellen. 

Die periode om een dossier samen te stellen is veel te kort. Vaak lukt het niet zo snel om een nieuwe afspraak te maken bij de behandelende artsen. Wie de deadline wil halen, moet soms een onvolledig dossier indienen. 

Vervolgens begint het wachten...

De gemiddelde wachttijd voor niuewe aanvragen van de zorgtoeslag is opgelopen tot 242 dagen. Voor het verlengen van de bestaande zorgtoeslag tot 136 dagen. Vaak is ondertussen de huidige zorgtoeslag stopgezet, waardoor ouders geen financiële tegemoetkoming meer ontvangen om hulpmiddelen voor hun kind aan te kopen, sondevoeding te bekostigen of om therapie mee te betalen.

Wat wij vragen

1. Blijf de zorgtoeslag uitbetalen

Ouders rekenen op de zorgtoeslag om de zorg voor hun bijzondere kind te kunnen rondkrijgen. Ze mogen niet financieel gestraft worden voor achterstanden bij de overheid. We vroegen dan ook aan minister Beke om de  zorgtoeslag te blijven uitbetalen tijdens de herzieningsperiode. En de automatische rechten hieraan verbonden (zoals de parkeerkaart, de vermindering op de onroerende voorheffing, het sociaal tarief elektriciteit,...) gewoon te laten doorlopen. Ondertussen kregen we hierover positief nieuws! Volgens het Agentschap Opgroeien moeten ouders die hun documenten op tijd doorstuurden zich geen zorgen meer te maken. Vanaf maart wordt de zorgtoeslag met terugwerkende kracht doorbetaald zelfs al is het onderzoek door de evaluerende arts nog niet gebeurd.

2. Maak de procedure korter en eenvoudiger

Ouders moeten een dik dossier samenstellen voor de aanvraag of verlenging van de zorgtoeslag, met daarin het verslag van behandelende artsen en andere therapeuten. Veel ouders dienen een uitgebreid dossier in, soms zelfs meer dan 200 pagina’s.

En toch volstaat dat niet. Nochtans zou de procedure vlotter verlopen mochten de behandelende artsen van het kind zelf een voorstel tot punten mogen geven. Zeker bij een eerste aanvraag. Een controlearts zou dit dan gewoon kunnen controleren op basis van alle dossiergegevens.

Natuurlijk is het belangrijk om misbruik te controleren. En zijn steekproeven nodig. Maar waarom moeten gezinnen hier vaak nog maar eens op onderzoek bij een nieuwe arts die hun kind niet kent? Voor veel gezinnen is dit extra pijnlijk.

3. Voorzie meer ondersteuning voor Team ZOË 

Team Zoë speelt een belangrijke rol in de aanvraagprocedure. Omdat het team onderbemand is, kunnen veel ouders het team niet vlot bereiken. Of krijgen ze pas maanden na het indienen van hun dossier het bericht dat er een document in het dossier ontbreekt. Wat dan weer voor extra vertraging zorgt. Daarom vragen we dat alle dossiers binnen een redelijke termijn worden gecheckt op hun volledigheid zodat ouders tijdig documenten kunnen aanvullen indien nodig. En uiteraard pleiten we ervoor dat het team hun bereikbaarheid kan optimaliseren zodat ouders met vragen sneller worden geholpen. 

We vragen dan ook aan minister Beke om werk te maken van een eenvoudigere, snellere en menselijkere procedure.

Tot slot een tip voor ouders

In afwachting van veranderingen, hebben we alvast een tip voor alle ouders met een bijzonder kind.

Controleer de einddatum voor de toekenning van de zorgtoeslag. Ligt deze datum in 2021? Begin dan op tijd om jouw dossier samen te stellen.

Je kan een behandelend arts bij een volgende consultatie alvast vragen om een verslag te maken voor de verlenging van je zorgtoeslag. Zo ben je goed voorbereid en kan je meteen een volledig dossier indienen. 

 

Dat zal de wachtperiode verkorten.

 

 

 

 

 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord