Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Tegemoetkomingen na de (zomer)vakantie

Geschreven door Anke Boey op in de categorie Vrije Tijd met de tags , , ,

De zomervakantie loopt stilaan ten einde. Vele kinderen trokken op kamp of hebben genoten van een dagje ravotten op het speelplein.

Wist je dat je voor een lidmaatschap bij de sport- of jeugdvereniging een bijdrage kan krijgen via je ziekenfonds? Ook voor de meeste kampen én voor de speelpleinwerking heb je recht op een tegemoetkoming. Vaak tot de leeftijdsgrens van 18 jaar, maar voor sommigen nadien ook nog.

Om een tegemoetkoming te krijgen, moet je het aanvraagformulier van je ziekenfonds invullen. Dit vind je op hun website, volg daarvoor de linken in het artikel.

Tip > Vul het formulier zelf zo volledig mogelijk in en vraag meteen na het kamp aan de organisator het resterende deel in te vullen. Of vraag onmiddellijk na het kamp een attest van deelname van jouw kind en voeg dit toe aan je formulier.

We zetten de info in een overzicht per ziekenfonds.

CHRISTELIJKE MUTUALITEIT

De CM geeft een tegemoetkoming van 15 euro per jaar op het lidgeld van een sportvereniging. Sluit je aan bij meerdere verenigingen, dan kies je voor welke je het attest indient. 15 euro geldt voor alle verenigingen samen.

Voor een sportkamp en een jeugdkamp krijg je 5 euro per kampdag terugbetaald. Voor een dag op het speelplein is dat 2,5 euro. Ging je kind op openluchtklassen met de school, ook dan krijg je 5 euro per dag terug. Je kan dit alles combineren tot 100 euro per jaar.

Ben je lid van CM, dan krijg je ook een tegemoetkoming per nacht op de Kazouvakanties. Heb je als ouder ook recht op verhoogde tegemoetkoming, dan kan je kind 50% korting krijgen voor een kamp van Kazou.

LIBERALE MUTUALITEIT

De Liberale Mutualiteit geeft een tussenkomst van 35 euro per jaar voor het lidgeld bij een sportvereniging. Dat heet de sportprikkel. Je krijgt er bovendien een waardebon van 25 euro bij. Wie een LM MUTPLUS heeft kan zelfs 40 euro terug krijgen.

Ze betaalt ook 5 euro per dag terug voor speelpleinwerking en sportkampen. Dit bedrag kan oplopen tot 100 euro per jaar.

De Liberale mutualiteit betaalt ook 5 euro per overnachting op een jeugdvakantie en dat tot 10 overnachtingen of 50 euro per jaar voor kinderen tot 18 jaar.

Volgt je kind een jeugdkamp dat zich toespitst op kinderen met obesitas, dan heb je recht op een tussenkomt van 22 euro per overnachting. Voor ernstig zieke kinderen en voor kinderen met een beperking is er een aparte tussenkomst. Zij krijgen tot 22 euro per nacht wanneer zij op doelgroepvakantie gaan.

Bij elke deelname aan een zomervakantie van Crejaksie of Sportievak krijgt je kind 20 euro zakgeld.

HELAN (PARTENA + OZ)

Helan werkt met een beweegbonus. Die geeft je recht op 25 euro voor het lidgeld voor een sportclub en 25 euro voor de deelname aan een sportevent. Ook voor fitness, sportonderzoeken en bewegen op verwijzing kan je een terugbetaling krijgen.

Bij Helan krijg je tot 5 euro per kampdag per kind terug tot 20 dagen per jaar. Voor een opvangdag op het speelplein of op school tijdens de schoolvakanties krijg je tot € 3 per dag per kind (t.e.m. 18 jaar) terugbetaald tot maximaal 20 dagen per kalenderjaar. Buitenschoolse kinderopvang is goed voor een voordeel van 2,5 euro per dag.

Kinderen met een beperking kunnen mee op Hannibalkamp en krijgen 25 euro per dag. Neemt je kind deel aan een kamp voor jongeren met een beperking, dan kan je 250 euro per deelname krijgen. Voor gezondheidskampen is er een tussenkomst van 75 euro. Voor 3-jarigen biedt Helan een gratis ‘ontdekkingskamp’ aan.

Voor de tegemoetkomingen voor jeugdbewegings-, jeugd- en sportkampen, speelpleinwerking en schooluitstappen en lidgeld van de jeugdbeweging is er vanaf 1 januari 2018 een franchise van € 10 per kind per kalenderjaar. Deze franchise van € 10 geldt voor al deze tegemoetkomingen samen. Concreet betekent dit dat de eerste € 10 niet uitbetaald wordt. Het is belangrijk dat je alle gemaakte kosten indient om maximaal van de tegemoetkoming te kunnen genieten.

VLAAMS & NEUTRAAL ZIEKENFONDS

Bij het Vlaams neutraal ziekenfonds krijg je een vergoeding van 30 euro per jaar voor het lidgeld voor een sportclub. Voor kampen en speelpleinen krijg je 5 euro per dag of overnachting, tot 120 euro per jaar. Voor schoolreizen en jeugdverenigingen kan je 30 euro terug krijgen.

Kinderen met een beperking kunnen bij deelname aan een speciaal voor hen ingerichte vakantie rekenen op een jaarlijkse tussenkomst tot 250 euro.

NEUTRAAL ZIEKENFONDS VLAANDEREN

Het NZV betaalt 30 euro per jaar terug voor je lidmaatschap bij een sportclub of wanneer je beweegt op verwijzing. Voor het lidmaatschap bij de jeugdbeweging kan je 10 euro per jaar terug krijgen.

Voor jeugdkampen komt NZV tussen tot 50 euro per jaar, met 5 euro per kampdag. Hierin zitten bos-, sneeuw-, zee- en plattelandsklassen, jeugd-, sport-, computer- en taalkampen vervat. Voor schoolreizen kan je ook rekenen op een tegemoetkoming van maximum 50 euro per jaar. Voor speelpleinwerking kan je per dag op 5 euro rekenen, met alweer een maximum van 50 euro per jaar.

Neemt je kind deel aan een Krunsjkamp, dan krijg je als lid tot 125 euro korting. Kinderen en jongeren met een beperking die deelnemen aan een speciaal voor hen ingericht kamp (tot 18 jaar of bij verlengde minderjarigheid), kunnen een tussenkomst krijgen van € 250 per jaar, uitgezonderd voor kampen van Krunsj (125 euro korting).

SOLIDARIS (BOND MOYSON)

Solidaris draagt bij in de kosten met een tegemoetkoming van 10 euro per jaar voor het lidmaatschap bij een sportclub. Een lidmaatschap bij een jeugdbeweging wordt ondersteund met 20 euro per jaar. Voor schooluitstappen en themaklassen komt Solidaris tot 90 euro per jaar tussen.

Zij hebben een eigen speelpleinwerking met voordelen voor eigen leden. Voor vakantieactiviteiten als dagopvang, andere speelpleinen, jeugdkampen en sportkampen ontvang je een dagvergoeding van 5 euro met een maximum van 100 euro per jaar.

Chronisch zieke kinderen en slechtziende en slechthorende kinderen kunnen rekenen op een terugbetaling tot 25 euro per dag voor een vakantiekamp.

Deze afspraken maken de zomerkosten net iets draaglijker, haal er je voordeel uit.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord