Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Op deze pagina vind je nieuwsberichten met interessante informatie voor jou. We verzamelen die informatie uit de gesprekken in het oudernetwerk, via online zoekwerk of je kan een mailtje sturen naar info@deouders.be. 

Wij plaatsen enkel anoniem en met goedkeuring informatie uit het oudernetwerk op de website. 

Waar heb ik recht op? > Thuisverpleging

Geschreven door Wendelien De Baere op in de categorie Medische problematiek.

Wanneer je kind sterk afhankelijk is van een derde voor het wassen, het aan-en uitkleden, kortom voor zijn/haar persoonlijke verzorging, dan heeft je kind wellicht recht op thuisverpleging. Voor veel gezinnen vormen die extra helpende handen een enorme meerwaarde bij het ochtend- en/of avondritueel.

Wanneer heb ik recht op thuisverpleging?

Als je kind nood heeft aan verpleegkundige opdrachten zoals wondverzorging, inspuitingen, lavementen, sondevoeding,… dan gebeurt de aanvraag op basis van een voorschrift van de behandelende arts. Hier vind je de lijst met verpleegkundige opdrachten waarvoor een voorschrift is vereist. https://www.gpthuisverpleging.be/thuiszorg/thuisverpleging/kosten/

Als je enkel een beroep wil doen op de thuisverpleging voor de persoonlijke verzorging (wassen, aan-en uitkleden) van je kind, dan heb je hiervoor geen voorschrift nodig. In dat geval moet ofwel de verpleegkundige of een arts (bv. de huisarts) wel de Katz schaal invullen en bezorgen aan de adviserend geneesheer van je mutualiteit. Die bepaalt of je recht hebt op terugbetaling van de persoonlijke verzorging.

Hoe ziet de Katz schaal eruit?

De KATZ-schaal is een formulier om de zorgbehoevendheid van je kind ivm Activiteiten Dagelijks Leven- ADL - te meten. Er wordt gekeken naar zes belangrijke elementen: zich wassen, zich kleden, zich verplaatsen, toiletbezoek (met of zonder hulp), incontinentie en eten.

Voor elke activiteit wordt een score gegeven naargelang de hulp die je kind daarbij nodig heeft. Elk item wordt gescoord met een cijfer van 1 tot 4, waarbij “1” staat voor “heeft geen hulp nodig” en “4” voor “is volledig afhankelijk van hulp”. Afhankelijk van de score op de Katz-schaal kan de maximale frequentie van de hygiënische zorgen beperkt zijn tot 2 maal of 7 maal per week. Een persoonlijke of hygiënische verzorging omvat alle verzorging met betrekking tot het geheel van de hygiëne.

Het geheel van scores op de verschillende onderdelen wordt uitgedrukt in: recht op een toilet, een forfaitair honorarium categorie A, B of C. 

Een forfaitair honorarium wordt één maal per verzorgingsdag voorzien voor het geheel van de verpleegkundige verzorging die dag. De honorering wordt belangrijker naargelang de graad van fysieke afhankelijkheid toeneemt. Een forfait kan maar worden toegekend indien de patiënt minstens afhankelijk is voor de items “wassen" en “kleden” en daarnaast nog afhankelijk is voor andere criteria.

Toilet

Je kind heeft recht op persoonlijke verzorging onder de categorie toilet wanneer je kind gedeeltelijke hulp nodig heeft bij het wassen en kleden. De frequentie hiervan is twee maal per week tenzij je kind incontinent is. Dan heb je 7 dagen per week recht op een toilet.

Als je kind naast het 'wassen en kleden' ook afhankelijk is voor zijn transfer en verplaatsing en/of toiletbezoek, dan heeft het recht op een forfait.

Forfait A

Je kind heeft recht op persoonlijke verzorging wanneer je kind minstens een score “3” haalt op het item 'wassen' en 'kleden.'

In forfait B

je kind is ook afhankelijk voor transfer en verplaatsen en toiletbezoek

je kind is ook afhankelijk voor continentie en/of eten

In forfait C

je kind is ook afhankelijk (score 4) voor wassen, kleden, transfer en verplaatsing en toiletbezoek

je kind is ook afhankelijk voor continentie en eten (score 4 op min. één van de twee items, minstens 3 op het andere item)

Wat is de frequentie van de persoonlijke verzorging?

Normaal heb je recht op maximaal twee maal per week een hygiënisch toilet maar niet tijdens het weekend of op een feestdag tenzij je kind aan volgende voorwaarden voldoet.

Hieronder lees je de voorwaarden voor meer dan twee verzorgingen per week:

  • kinderen die “2” scoren op de items “wassen” en “kleden” met een incontinentieprobleem ( = combinatie nachtelijke urine-incontinentie en occasionele urine-incontinentie overdag)

          of: score “3” of “4” op item “continentie”

  • patiënten die “2” scoren op de items “wassen” en “kleden die kunnen beschouwd worden als gedesoriënteerd in tijd en ruimte (attest arts)
  • patiënten die “4” scoren op de items “wassen” en “kleden”.

Deze kinderen hebben alle dagen recht op persoonlijke verzorging.

Hoeveel moet je als ouder zelf betalen?

In de meeste situaties gebeurt de terugbetaling van de verzorging volledig en bovendien rechtstreeks door de mutualiteit. Het Riziv vraagt evenwel een kleefvignet en een voorschrift (enkel bij verpleegkundige opdrachten) ivm de geleverde prestaties.

Hier vind je een lijst met de tarieven die de verpleegkundigen mogen aanrekenen en het remgeld dat je als patiënt eventueel moet betalen.

Krijg ik een bewijs van de zorgen die mijn verpleegkundige indient bij de mutualiteit?

Zelfs bij een volledige terugbetaling van de geleverde prestaties staat het je uiteraard vrij om gratis een bewijsstuk met een overzicht aan geleverde prestaties te vragen aan je verpleegkundige.

Op wie kan ik een beroep doen voor hulp bij de persoonlijke verzorging van mijn kind?

Voor de persoonlijke verzorging kan je een beroep doen op een dienst thuisverpleging of een zelfstandige verpleegkundige.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord