Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Mijn bijzonder kind wordt meerderjarig

Als je bijzonder kind meerderjarig wordt, dan moet je als ouder veel beslissingen nemen. Het is een heftige periode, en daarbij willen we je graag helpen. We overlopen de belangrijkste knopen die je moet doorhakken als je kind met een handicap 18 jaar wordt.

  • Bewindvoering opstarten of zorgvolmacht geven?
  • Inkomensvervangende tegemoetkoming en / of integratietegemoetkoming aanvragen. 
  • Persoonsgebonden budget (PVB) aanvragen.

1. Bewindvoering, zorgvolmacht en erfrecht

Wie 18 wordt, is volwassen. Daar horen rechten en plichten bij. Sommige kinderen met een handicap hebben budgetbegeleiding nodig, anderen hebben hulp nodig om te kiezen waar ze zullen wonen en voor anderen vormt bewindvoering een noodzakelijke beschermingsmaatregel om misbruik tegen te gaan.

Het nieuwe systeem streeft ernaar om iemand met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. De bewindvoering wordt opgesplitst in bewindvoering over de goederen enerzijds en de persoon anderzijds (zoals trouwen). Daardoor is bewindvoering op maat mogelijk.

Is het verplicht om een bewindvoerder aan te stellen voor je kind?

Neen, je bent als ouder niet verplicht om bewindvoerderschap in te voeren. Een zorgvolmacht kan een alternatief vormen voor de bewindvoering als je kind wilsbekwaam is.

Online infosessie: bewindvoering en zorgvolmacht

 

2. Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming

In België krijgt elk kind het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag), minimum tot de leeftijd van 18 jaar en maximum tot de leeftijd van 25 jaar. Daarnaast kan je ook voor je bijzonder kind een Zorgtoeslag (de vroegere verhoogde kinderbijslag) ontvangen als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Als je kind niet meer naar school gaat, valt de kinderbijslag weg. Maar voor jongeren met een handicap is werken niet vanzelfsprekend of onmogelijk. Daarom kan je voor die jongeren een inkomensvervangende tegemoetkoming aanvragen.

Als je kind omwille van zijn handicap bijkomende kosten heeft om zich maatschappelijk te integreren, dan kan het recht hebben op de integratietegemoetkoming

gratis infosessiE: inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming 

 

3. Persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een bedrag dat je krijgt om je ondersteuning te betalen. Het is geen vast inkomen, maar een budget dat je van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) krijgt om persoonlijke assistentie te betalen.

Weet je niet goed hoe je je budget het best besteedt? Onze partnerorganisatie Onafhankelijk Leven helpt je daar graag bij.

Webinar: PERSOONSVOLGEND BUDGET AANVRAGEN

Dit webinar legt uit hoe je een persoonsvolgend budget aanvraagt voor je kind met een handicap. We leggen stap voor stap uit welke stappen je moet doorlopen om een aanvraag in te dienen. We geven ook info over dagbesteding, aangepast werk, verdere ontwikkelingsmogelijkheden en een nieuwe woonomgeving. 

Online infosessie: persoonsvolgend budget aanvragen

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord