Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Mijn bijzonder kind wordt meerderjarig

Als je bijzonder kind meerderjarig wordt, dan moet je als ouder veel beslissingen nemen. Het is een heftige periode, en daarbij willen we je graag helpen. We overlopen de belangrijkste knopen die je moet doorhakken als je kind met een handicap 18 jaar wordt.

  • Bewindvoering opstarten of zorgvolmacht geven?
  • Inkomensvervangende tegemoetkoming en / of integratietegemoetkoming aanvragen. 
  • Persoonsgebonden budget (PVB) aanvragen.

Wat is bewindvoering?

Wie 18 wordt, is volwassen. Daar horen rechten en plichten bij. Sommige kinderen met een handicap hebben budgetbegeleiding nodig, anderen hebben hulp nodig om te kiezen waar ze zullen wonen en voor anderen vormt bewindvoering een noodzakelijke beschermingsmaatregel om misbruik tegen te gaan.

Het nieuwe systeem streeft ernaar om iemand met een verstandelijke handicap zoveel mogelijk zelf te laten beslissen. De bewindvoering wordt opgesplitst in bewindvoering over de goederen enerzijds en de persoon anderzijds (zoals trouwen). Daardoor is bewindvoering op maat mogelijk.

Is het verplicht om een bewindvoerder aan te stellen voor je kind?

Neen, je bent als ouder niet verplicht om bewindvoerderschap in te voeren. Voor sommige kinderen is het wel een noodzakelijke beschermingsmaatregel. Als ze bijvoorbeeld ongebreideld geld uitgeven, kan hen dat financieel zuur komen te staan.

Toch is het niet evident om je volwassen kind onder bewind te laten stellen. Het is een ingrijpende en vaak emotionele beslissing. Je doet het om je kind te beschermen, maar het blijft een aantasting van de autonomie van je volwassen kind. Daarom bestaat er ook een systeem van een zorgvolmacht. Dit kan een alternatief vormen voor de bewindvoering als je kind wilsbekwaam is.

Webinar bewindvoering, zorgvolmacht en erfrecht

In deze online workshop bekijken we of er alternatieven zijn voor bewindvoering en geven een aantal voorbeelden van successieplanning voor gezinnen van een kind met een beperking.

Online infosessie: bewindvoering en zorgvolmacht

Inkomensvervangende tegemoetkoming en integratietegemoetkoming

In België krijgt elk kind het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag), minimum tot de leeftijd van 18 jaar en maximum tot de leeftijd van 25 jaar. Daarnaast kan je ook voor je bijzonder kind een Zorgtoeslag (de vroegere verhoogde kinderbijslag) ontvangen als je aan een aantal voorwaarden voldoet.

Als je kind niet meer naar school gaat, valt de kinderbijslag weg. Ook de verhoogde kinderbijslag. Logisch toch want je kind gaat dan werken en krijgt een loon. Of toch niet?

Voor jongeren met een handicap is werken vaak niet vanzelfsprekend of gewoon zelfs onmogelijk. Daarom kan je voor die jongeren een inkomensvervangende tegemoetkoming aanvragen.

Als je kind omwille van zijn/haar handicap daarnaast bijkomende kosten heeft om zich maatschappelijk te integreren, dan kan het recht hebben op de integratietegemoetkoming. Beide tegemoetkomingen kunnen apart voorkomen of kunnen samen worden toegekend.

Wie heeft recht op de inkomensvervangende tegemoetkoming?

Kan je kind door zijn/haar handicap niet gaan werken? Of werkt je kind wel maar kan het door de handicap maar maximum 1/3de verdienen van wat iemand zonder handicap verdient op de gewone arbeidsmarkt? Dan kan je recht hebben op de inkomensvervangende tegemoetkoming. Hieraan zijn wel een aantal voorwaarden verbonden. 

Wie heeft recht op de integratietegemoetkoming?

Heeft je kind moeilijkheden om zich zelfstandig te verplaatsen? Kan je kind niet alleen koken of heeft hij/zij hulp nodig om zich te wassen of het huis te poetsen? Dan kan je kind recht hebben op de integratietegemoetkoming.

Die wordt toegekend wanneer je kind een verminderde zelfredzaamheid heeft van minstens 7 punten. Om dit te bepalen, moet je kind langs bij een controlearts van het FOD. Die zal aan de hand van 6 criteria evalueren of je kind recht heeft op de integratietegemoetkoming.

Webinar: INKOMENSVERVANGENDE TEGEMOETKOMING EN INTEGRATIETEGEMOETKOMING

Sommige tegemoetkomingen zoals de verhoogde kinderbijslag vallen weg (sowieso vanaf 21 jaar, binnenkort wellicht al vroeger). Om dit op te vangen, vraag je best op tijd voor je kind een inkomensvervangende tegemoetkoming en een integratietegemoetkoming aan. 

Schrijf nu in voor de gratis infosessie

Persoonsvolgend budget (PVB) aanvragen

Het persoonsvolgend budget (PVB) is een bedrag dat je krijgt om je ondersteuning te betalen. Het is geen vast inkomen, maar een budget dat je van het Vlaams Agentschap voor Personen met een handicap (VAPH) krijgt om persoonlijke assistentie te betalen.

Weet je niet goed hoe je je budget het best besteedt? Onze partnerorganisatie Onafhankelijk Leven helpt je daar graag bij.

Webinar: PERSOONSVOLGEND BUDGET AANVRAGEN

Dit webinar legt uit hoe je een persoonsvolgend budget aanvraagt voor je kind met een handicap. We leggen stap voor stap uit welke stappen je moet doorlopen om een aanvraag in te dienen. Daarnaast leggen we je uit wat de begrippen betekenen die je nodig hebt bij de aanvraag.

Daarnaast moeten je als gezin ook nadenken rond dagbesteding, aangepast werk, verdere ontwikkelingsmogelijkheden en een nieuwe woonomgeving. Ook hierover geven we meer info.

Online infosessie: persoonsvolgend budget aanvragen

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord