Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Zoektocht naar een diagnose

Je bent ouder van een kind waarbij het soms wat moeilijker loopt, maar weet je niet waar je terecht kan? Om de juiste hulp te vinden, is een diagnose een belangrijke eerste stap. Het helpt jou om gerichter op zoek te gaan naar een oplossing. 

Sommige ouders worden nog voor de geboorte van hun kind of vlak erna geconfronteerd met het feit dat de ontwikkeling van hun kind moeizamer zal verlopen. Dat hun kind extra zorg en ondersteuning zal nodig hebben. Even goed zijn er veel kinderen bij wie pas later blijkt dat ze een ontwikkelingsstoornis vertonen.

Huisarts of kinderarts

Ondervind je moeilijkheden bij je zoon of dochter? Spreek dan eerst je huisarts of kinderarts aan. Hij of zij kan je verder doorverwijzen naar gespecialiseerde hulp. 

Centra voor leerlingenbegeleiding (CLB)

Ouders en kinderen kunnen gratis terecht bij het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) dat verbonden is aan de school van je kind.

Een team van artsen, verpleegkundigen, psychologen, pedagogen en maatschappelijk werkers kan jou helpen bij moeilijkheden. Je kan ook een anoniem chatgesprek hebben met een CLB-medewerker.

Centra voor ontwikkelingsstoornisen (COS)

Het centrum voor ontwikkelingsstoornissen helpt bij vroegtijdige diagnose bij baby's en jonge kinderen. Ouders kunnen er terecht met uiteenlopende vragen over de ontwikkeling van hun kinderen. 

Er is een COS in Antwerpen, Brussel, Gent en Leuven. Omwille van het grote aantal aanvragen voor multidisciplinair onderzoek is er een wachtlijst en soms een tijdelijke aanmeldingsstop. De wachttijd varieert in functie van de aanmeldingsvraag.

Revalidatiecentrum 

Wanneer de zoektocht naar een diagnose vanuit verschillende disciplines moet gebeuren. Hier vind je adressen. 

Observatie- en behandelingscentrum

Bij een complexe problematieke kan je daar terecht voor een intensieve observatie. 

Daarnaast kan je ook al specifieke informatie terugvinden bij:

Vraag het aan andere ouders

Daarnaast kan je met al je bezorgdheden ook terecht in onze gesloten Facebookgroep De Ouders ‘mijn kind, bijzonder kind’. Meer dan 2000 ouders die je graag met raad en daad bijstaan, bij wie je een vangnet vindt. 

 

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord