Verbindt ouders van bijzondere kinderen

Ondersteuning voor je kind

Ben je op zoek naar specifieke zorg en ondersteuning op maat van jouw kind? We geven je een overzicht van diensten waar je terecht kan.  

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH)

Rechtstreeks toegankelijke hulp (RTH) is beperkte, handicapspecifieke ondersteuning voor je kind. Je kan rechtstreeks contact opnemen met de organisatie waarop een beroep wil doen. Je kan kiezen voor begeleiding, dagopvang, verblijf voor wie af en toe hulp nodig heeft of voor een combinatie daarvan.

Je moet hiervoor geen aanvraag indienen bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap of bij de Intersectorale Toegangspoort van Jongerenwelzijn. 

Intersectorale toegangspoort

Heel wat voorzieningen voor kinderen met een handicap zijn niet rechtstreeks toegankelijk. Je moet dus eerst een aanmelddocument invullen en een procedure doorlopen voordat je kind de ondersteuning krijgt die hij of zij nodig heeft. 

Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)

Het VAPH is de overheidsdienst verantwoordelijk voor de ondersteuning voor mensen met een handicap. Zij hebben een uitgebreide database met adressen van organisaties die door het VAPH erkend, vergund of gesubsidieerd zijn.

Multifunctionele centra (MFC)

Een multifunctioneel centrum geeft minderjarigen met een handicap de ondersteuning die ze nodig hebben. Deze ondersteuning sluit zo dicht mogelijk aan bij de noden van kinderen, jongeren en hun gezin. Kinderen met een handicap kunnen overdag en/of 's nachts in een MFC verblijven.

Zorgaanbieders

Een zorgaanbieder geeft meerderjarigen met een handicap de ondersteuning die ze nodig hebben. Je betaalt deze zorg met een persoonsgebonden budget (PBV).

Er bestaan 2 types zorgaanbieders: 

  • Niet-vergunde zorgaanbieders zijn kleinschalige initiatieven die zorg bieden aan maximaal 15 personen zoals een zorgboerderij of een kleinschalig wooninitatief. (bv. een aantal ouderinitiatieven). Niet-vergunde zorgaanbieders werken in een regelluw kader.
  • Vergunde zorginitiatieven zijn vaak grotere voorzieningen waar meer dan 15 mensen terecht kunnen. Kleinschalige initiatieven kunnen er eveneens voor kiezen om een vergunning aan te vragen bij het VAPH.  Zo zijn de Villa Vips en de Thomashuizen ook vergunde zorgaanbieders.  Adressen van vergunde zorgaanbieders vind je hier. 

Persoonlijke assistentie 

Heeft jouw kind een persoonlijk assistentiebudget (PAB) of een persoonsvolgend budget (PVB)? Dan kan je ervoor kiezen om een persoonlijke assistent in te schakelen. Je kan dan zelf een assistent zoeken die jou ondersteunt waar en hoe jij het zelf wil. Via www.zorgenassistentie.be kan je op zoek gaan naar een assistent in jouw regio. 

Dienst thuisbegeleiding 

Een dienst voor thuisbegeleiding ondersteunt gezinnen met een persoon met een handicap aan huis. Om de thuisbegeleiding te starten, heb je een medisch attest nodig van de behandelende arts. Wil je een 'dienst thuisbegeleiding' vinden in jouw regio? Dan zoek het beste via Google. 

Jeugdbewegingen

  • Sommige vrijetijdszorgorganisaties hebben een verguning van het VAPH. Deze organisaties helpen je bij de zoektocht naar geschikte vrijetijdsbesteding. Adressen vind je hier. 
  • Sommige jeugdbewegingen hebben een apart of inclusief aanbod. Akabe is scouting voor personen met een beperking. 

Onderwijs

Leerlingen met een beperking hebben recht op onderwijs dat aangepast is aan hun onderwijsbehoeften. Als ouder van een kind met een beperking kan je zelf kiezen welke onderwijsvorm het meest geschikt is voor jouw dochter of zoon:

Revalidatiecentra

Een revalidatiecentrum helpt je bij het verbeteren van de levenskwaliteit en zelfredzaamheid. Dat doen ze aan de hand van specifieke behandelprogramma's. Adressen van revalidatiecentra vind je hier. 

BOBATH therapie

Bobath therapie is therapie die wordt gegeven aan kinderen met een vertraagde neuro-motorische ontwikkeling. Sommige kinderen hebben ook een cerebrale parese of hersenverlamming. Andere kinderen vertonen een lichte en voorbijgaande dysharmonische neuro-motorische ontwikkeling.

Bekijk de lijst met erkende Bobaththerapeuten.

Om de gebruikerservaring van deze site te verbeteren gebruikt deze website cookies. Ik ga akkoord